Vlaamse regering heeft stappenplan klaar om stikstofcrisis te vermijden

Een stappenplan moet Vlaanderen helpen om het teveel aan stikstof dat neerslaat in natuurgebied te halveren tegen 2030. Bedoeling is om tegen 2050 tegemoet te komen aan de Europese doelstellingen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) heeft eind vorige maand gesteld dat de stikstofregelgeving voor landbouwbedrijven die uitbreiden te laks en niet wetenschappelijk onderbouwd is. De Tijd schreef toen dat Natuurpunt dreigde met juridische procedures als de politiek de regelgeving niet aanpaste.

Een stappenplan

De Vlaamse regering heeft nu een stappenplan klaar om een eventuele stikstofcrisis te vermijden. Dat plan moet ervoor zorgen dat de neerslag van stikstof in de zogenaamde habitatzones op lange termijn weer onder controle komt.

In een eerste fase wordt er een milieueffectenrapport voor heel Vlaanderen opgesteld met bijhorend onderzoek naar verschillende scenario’s om de stikstofdepositie terug te dringen. Daarnaast worden plannen per sector opgemaakt, zoals voor de landbouw, de industrie en het transport. Ook komen er plannen voor regio’s met veel vervuiling.

Overleg met alle betrokkenen

Voor al die scenario’s wordt er onder meer gekeken naar de milieueffecten, de sociaal-economische impact en de inspanningen die transport, industrie en landbouw al doen om de stikstofdepositie terug te dringen. Daarnaast zijn er ook scenario’s die zich richten op bijkomende inspanningen waar de problematiek het grootst is.

Het resultaat van die oefeningen wordt vervolgens in een openbaar onderzoek gegoten, zodat iedere Vlaming de mogelijkheid tot inspraak krijgt. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat de komende dagen in overleg met alle betrokkenen en blijft ook overleggen met Nederland.  (wdm)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20