Verzekeraars worden met nieuwe uitdagingen geconfronteerd

De wereldwijde verzekeringssector zal tegen eind dit decennium jaarlijks 10 biljoen dollar premies innen, tegenover 5,5 biljoen dollar twee jaar geleden. Dat blijkt uit een rapport van consulent Bain & Company. Begin vorig decennium werd een jaarlijks volume van 3,9 biljoen dollar aan premies geregistreerd.

De studie benadrukt tevens dat de klimaatverandering de volgende decennia tot een sterke stijging van de economische verliezen zal leiden. Verder stipt Bain & Company aan dat de strategie van de verzekeraars steeds meer van de compensatie van verliezen naar de beheersing van risico’s moet verschuiven.

Verkeersveiligheid

“In de traditionele activiteiten van de verzekeringsmarkt – zoals de autopolis en levensverzekering – zullen de risico’s in de toekomst een verder dalende trend vertonen”, stippen de onderzoekers aan. “De verkeersveiligheid neemt verder toe, zodat de verzekeraars met minder schadeclaims zullen worden geconfronteerd.”

“Daarentegen zal de klimaatverandering de volgende drie decennia tot een verdrievoudiging van de economische verliezen leiden, wat op zijn beurt tot hogere verzekerde verliezen zal leiden.”

“Daarnaast moet ook met een grotere schade door cybercriminaliteit rekening worden gehouden, terwijl men ook meer met besmettelijke ziekten zal worden geconfronteerd.”

“Deze evoluties zullen de sector bovendien dwingen om een ​​nieuwe rol op te nemen”, betoogt Bain & Company. “Terwijl in het verleden op verzekeraars vooral beroep werd gedaan om geleden schade te kunnen compenseren, zal de industrie in de toekomst een grotere nadruk leggen op het stimuleren van gedrag dat risico’s kan beperken.”

Technologie

Andrew Schwedel, specialist macrotrends bij Bain & Company, waarschuwt dat de gevolgen van een onderbeschermde wereld met een lage verzekeringspenetratie bijzonder ernstige gevolgen zou kunnen hebben. Dat is vooral het geval in opkomende markten. 

“Dankzij een verbeterde technologie en de beschikbaarheid van data, hebben verzekeringsmaatschappijen nu de kans – mogelijk zelfs de plicht – om het volgende decennium de focus van de traditionele compensatie van geleden verliezen naar de beheersing van de risico’s te verschuiven”, voert Schwedel aan.

“Onder meer door gebruik te maken van automatisering en het Internet-of-Things, kunnen de verzekeraars een beter contact met de klant onderhouden. Daardoor wordt het ook mogelijk om risico’s beter te identificeren, beheersen en voorkomen.”

“Deze technologieën zouden door een verhoging van de efficiëntie de operationele kosten van de verzekeraars mogelijk kunnen halveren”, stipt Bain & Company aan. “Een betere beheersing van de risico’s zou bovendien de claims met 20 procent kunnen verlagen.” 

Wel wordt gewaarschuwd dat deze evolutie ook een keerzijde kan hebben. “De druk op slechte risico’s zal toenemen”, voorspelt Bain & Company. “Dat zal uitmonden in hogere prijzen, een strengere regelgeving of een onbeschikbaarheid van dekking.”

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20