Verzekeraars willen extra regels voor transport elektrische wagens

De risico’s van het vervoer van lithium-ion batterijen zijn groot genoeg om een nieuwe regelgeving te rechtvaardigen. Dat blijkt uit een rapport van de transportverzekeraars TT Club en UK P&I Club en consultant Brookes Bell.

In theorie ontstaan branden alleen maar bij defecte batterijen, maar wanneer er echter grotere verzamelingen batterijen worden vervoerd, moeten de verzekeraars naar eigen zeggen voor een toename van het aantal branden vrezen.

Achterstand

“Er is in de industrie weliswaar een groter bewustzijn over de risico’s gegroeid en de technologie om branden te controleren en te beperken kent een steeds verdere ontwikkeling”, schetste Karwei So, wetenschappelijk onderzoeker bij Brookes Bell, het probleem.

“Maar de toegenomen capaciteit van de batterijen en de verwachte stijging van de handelsvolumes dreigen ervoor te zorgen dat de regelgeving voor de huidige omstandigheden mogelijk niet meer geschikt is. De opgelopen achterstand is nog niet overbrugd.”

Peregrine Storrs-Fox, directeur risicobeheer bij de TT Club, herinnerde eraan dat in een recente periode een aantal ernstige gebeurtenissen moesten worden geregistreerd. “De jongste tijd zijn ernstige en soms catastrofale incidenten met lithium-ion batterijen aan de orde van de dag”, merkte Stores-Fox op. “Daarbij waren er brandmeldingen in alle vormen van transport en in magazijnen en op andere locaties waar voorraden werden opgeslagen.”

Mike Yarwood, managing director van de TT Club, herinnerde er recent nog aan dat veel apparaten, die vroeger door conventionele vervangbare batterijen werden aangedreven, nu op maat gemaakte oplaadbare ingebouwde batterijpakketten hebben. “Dit betekent dat de totale aantallen batterijen die in containers worden vervoerd, sterk is toegenomen”, verduidelijkte hij.

Voorstellen

In het rapport worden een aantal voorstellen geformuleerd om de regelgeving inzake het vervoer van batterijen aan te scherpen. Er wordt daarbij onder meer opgeroepen om de verladers te verplichten om testdocumenten in te dienen voor een transport wordt georganiseerd.

Er wordt ook gewezen op verschillende mazen in de wet waardoor elektrische voertuigen op batterijen bij het laden op roro-schepen op dezelfde manier worden behandeld als conventionele wagens. “Hierdoor beschikken vervoerders doorgaans niet over een lijst van alle elektrische voertuigen die zich aan boord van de schepen bevinden en is er ook geen concrete informatie beschikbaar over hun respectieve locaties”, wordt in het rapport opgemerkt.

Evenmin is het momenteel verplicht elektrische voertuigen van externe markeringen te voorzien. “Door een duidelijke identificatie te verplichten, zouden de vervoerders de opslaglocaties en het toezicht op elektrische voertuigen tijdens de reis gedetailleerder kunnen plannen”, zeggen de onderzoekers nog. “Hierdoor zouden procedures kunnen ontwikkeld voor een vroegtijdige opsporing, evacuatie of brandbestrijding.”

Of de rampzalige brand aan boord en de daaropvolgende schipbreuk van de Felicity Ace dit jaar al dan niet afkomstig was van een elektrisch voertuig aan boord, de vlammen bleken in ieder geval vrijwel onmogelijk te blussen toen het vuur eenmaal was opgelaaid.

De International Air Transport Association (IATA), die zich al geruime tijd inzet voor een veiliger vervoer van lithium-ion batterijen, heeft deze kwestie tot een van de belangrijkste prioriteiten voor zijn nieuwe werkjaar gekozen. De sectororganisatie heeft regeringen en regelgevende instanties opgeroepen om over te gaan tot een vervolging van expediteurs die de vervoersregels overtreden of ondeugdelijke batterijen verzenden.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.