Efama: ‘Vertrouwen investeerders in duurzame projecten neemt toe’

Duurzame beleggingsfondsen hadden in Europa vorig jaar een gezamenlijke portefeuille van 1.200 miljard euro opgebouwd. Dat betekende een stijging met meer dan één derde tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de European Fund and Asset Management Association (Efama), de Europese federatie van beleggingsfondsen.

De auteurs merken op dat deze sterke groei zich ook de volgende jaren waarschijnlijk verder zal doorzetten.

Stimulansen

‘Beleggingsfondsen die hun middelen investeren volgens ecologische, maatschappelijke en ethische principes, hebben het voorbije jaar hun portefeuille sterk kunnen uitbreiden’, voert de Efama aan. ‘De sector kon tegenover het jaar voordien een groei met 37,1 procent laten optekenen. Daarmee realiseerden duurzame fondsen een beduidend sterkere groei dan andere portefeuilles, waar de stijging tot 4,8 procent beperkt bleef.’

‘De sterke groei van portefeuilles met duurzame activa is in belangrijke mate te danken aan diverse stimulansen die worden aangereikt om het economisch herstel te ondersteunen’, merkt Tanguy van de Werve, directeur-generaal van de Efama, op.

‘Bovendien zoeken investeerders steeds meer naar projecten die beter tegen economische fluctuaties bestand blijken te zijn. Tenslotte is er ook een duidelijke band met druk van de overheden, die immers aangeven milieuvriendelijke investeringen sterker te willen aanmoedigen.’

Van de Werve verwijst daarbij naar de eerste regelgeving die de Europese Unie zopas heeft geïmplementeerd om de markt voor duurzame investeringen meer gestandaardiseerd en transparant te maken. ‘Dergelijke maatregelen helpen het vertrouwen in de markt, vooral onder particuliere beleggers, te vergroten’, aldus de directeur-generaal van de Efama. ‘Daardoor kunnen de huidige groeitrends worden versneld.’

Impactfondsen

‘Duurzame aandelenfondsen lieten vorig jaar betere prestaties optekenen dan portefeuilles die waren blootgesteld aan industrieën die door de pandemie het zwaarst werden getroffen, zoals de energiesector en financiële dienstverlening’, zegt van de Werve nog.

‘Duurzame aandelenfondsen hebben de voorbije vijf jaar een groei met 197 procent laten optekenen, terwijl bij duurzame obligatiefondsen tijdens diezelfde periode een stijging met 181 procent werd genoteerd’, blijkt uit het rapport. ‘De groei bij de duurzame fondsen lag de voorbije vijf jaar twee keer zo hoog dan bij andere portefeuilles.’

De impactfondsen – portefeuilles die zich toespitsen op oplossingen met meetbare resultaten – beschikten vorig jaar over een gezamenlijke portefeuille van 320 miljard. Dat betekende een verdrievoudiging op vijf jaar tijd. Dat pakket bestond voor 55 procent uit initiatieven die zich concentreerden op het terugdringen van de uitstoot van koolstofdioxide.

‘Fondsen voor hernieuwbare energie kenden tijdens die periode de hoogste groei (604 procent)’, aldus nog Efma. ‘Fondsen die gericht waren op diversiteit en gemeenschapsontwikkeling lieten een groei met 340 procent optekenen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20