Wat is het verschil tussen racisme en antisemitisme?

In Frankrijk neemt het antisemitisme weer toe. Het aantal antisemitische incidenten is tussen 2017 en 2018 met ruim 74% gestegen. Het gaat om 183 misdrijven en 358 bedreigingen met antisemitisch karakter. Daarmee wordt voor het eerst sinds 2014 een stijging genoteerd.

‘Juden’

In Parijs is in de nacht van vrijdag op zaterdag met verf ‘Juden’ geschreven op de vitrine van een joodse zaak. Het gaat duidelijk om een verwijzing naar de antisemitische slogans die tijdens en na de Kristallnacht van 1938 joodse zaken ontsierden.

Antisemieten bekladden nagedachtenis van Simone Veil

Ook werden 2 postbussen die de beeltenis van voormalig minister Simone Veil droegen met hakenkruisen overschilderd. Veil overleed in 2017 na een gevulde politieke carrière. Tussen 1979 en 1982 was ze voorzitter van het Europees Parlement. Veil werd geboren als dochter van een joodse architect en werd in 1943 gedeporteerd naar Auschwitz en later naar Bergen-Belsen, waar haar moeder  zou overlijden.

Antisemitische incidenten: + 74%

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner kondigde ondertussen aan dat het aantal antisemitische incidenten in zijn land blijft stijgen. Tussen 2017 en 2018 zijn ze met ruim 74% toegenomen. Het gaat om 183 misdrijven en 358 bedreigingen met antisemitisch karakter. Daarmee wordt voor het eerst sinds 2014 een stijging genoteerd. Ook in het Verenigd Koninkrijk is sprake van een toename van 16%.

Is antisemitisme strafbaar?

Volgens de Franse Verklaring van de rechten van de mens en de burger (1789) ‘moet niemand zich zorgen maken over zijn opinies, zelfs als die van godsdienstige aard zijn’. Dat moet de vrijheid van meningsuiting garanderen. Sinds 1972 is elke inbreuk op de vrijheid van een persoon of een groep omwille van diens oorsprong of toebehoren strafbaar met 1 jaar gevangenis en een boete van 45.000 euro. Hetzelfde geldt voor het ontkennen van de Holocaust.

Wie zijn die antisemieten?

Volgens een Franse mensenrechtenorganisatie blijven de mensen die zich schuldig maken aan antisemitische  misdrijven vaak onbekend. Omdat ze meestal niet worden geïdentificeerd. Wel zou antisemitisch gedachtengoed vaker voorkomen in rechtse middens en bij mensen die aanleunen bij het Rassemblement National (het voormalige Front National).  In Frankrijk is de bekendste Jean-Marie Le Pen, die ooit verklaarde: ” Ik zeg niet dat de gaskamers niet bestaan hebben. Ik heb ze zelf niet gezien. Maar ik geloof dat het maar een detail is in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.”

Het verschil tussen racisme en antisemitisme

De joodse rabijn Delphine Horvilleur omschrijft het verschil tussen racisme en antisemitisme als volgt:

“Daar waar de racist ervan overtuigd is dat hij moreel, cultureel en fysiek superieur is aan de andere en die daarom minderwaardig acht, wordt de jood net verweten meer te hebben/ beter te zijn dan hijzelf: meer geld, meer macht… Het antisemitisme is dus een vorm van jaloers racisme, dat een tegenover de antisemieten gepleegde [en gefantaseerde] onrechtvaardigheid wil herstellen.”

Volgens Moshe Kantor, de voorzitter van het Europees-Joodse Congres, is er opnieuw sprake van “een open, onbeschaamde en expliciete haat tegenover joden” en een retour van bekende anti-semitische karikaturen.

“De jood als profiteur, de jood als moordenaar, de jood als bankier. Het lijkt wel alsof we 100 jaar terug in de tijd worden gekatapulteerd.”

België, de uitzondering op de regel

In ons land valt dan weer goed nieuws te rapen, want het aantal incidenten daalde er in 2017 tot 34, bijna half zo veel als het gemiddelde van de voorbije 12 jaar, namelijk 66. Volgens de auteurs wordt wel een link zichtbaar tussen gebeurtenissen in Frankrijk en kort daaropvolgende incidenten in ons land.

“De daling is het gevolg van de vastberaden houding van de Belgische regering in haar strijd tegen antisemitisme, haar nultolerantie voor geweld en de toegenomen beveiliging van joodse sites door het leger en de politie”, aldus het rapport

Fair Use
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20