Verlenging herfstvakantie: kunt u zomaar vrij nemen om op uw kinderen te letten?

De herfstvakantie wordt in Vlaanderen, naar het voorbeeld van de Franstalige gemeenschap, verlengd tot en met 11 november. Vraag is of u vrij kunt nemen om die extra dagen voor uw kinderen te zorgen.

De verlening van de herfstvakantie brengt voor sommige gezinnen organisatorische problemen met zich mee. Zo is het niet voor elk gezin even eenvoudig om tijdens die extra vakantiedagen opvang te voorzien voor hun kinderen. Velen hebben die plotse wijziging niet opgenomen in hun planning.

Thuiswerken

Een eerste optie is om te telewerken. ‘Hoewel deze mogelijkheid niet in elke situatie voor de hand zal liggen door de bedrijfsvoering. Eventueel kunt u vragen aan uw baas om een aangepast uurrooster te maken’, zegt Nele Mertens, juridisch adviseur bij HR-dienstverlener Acerta.

Opnemen verlofdagen

Uit een recent onderzoek van hr-dienstverlener SD Worx bleek al dat we door de coronacrisis tijdens de maanden maart, april, mei en juni veel minder verlofdagen hebben opgenomen dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Wie nog verlofdagen op overschot heeft, kan die dus opnemen. Uw werkgever moet daar wel mee instemmen.

Het grote voordeel is dat u in dat geval niet aan loon moet inboeten. U bent overigens verplicht om uw wettelijke vakantiedagen voor het einde van het jaar op te nemen. Als u dat niet doet, bent u die onherroepelijk kwijt.

Tijdelijke werkloosheid

Sinds 1 oktober 2020 kunt u van tijdelijke werkloosheid gebruikmaken als de school of kinderopvang tijdelijk sluit door de coronapandemie.

U heeft het recht om in dit systeem te stappen als uw minderjarig kind thuis moet blijven door een sluiting. Wanneer uw kind gehandicapt is, mag u, ongeacht de leeftijd van het kind, tijdelijke werkloosheid aanvragen zodra het centrum voor opvang van gehandicapte personen de deuren moet sluiten.

U kunt dit dus doen voor 9 en 10 november. Het is niet mogelijk om terug te vallen op tijdelijke werkloosheid tijdens de herfstvakantie, aangezien het om een reguliere sluiting gaat. 11 november is dan weer een betaalde feestdag.

U kunt enkel een beroep doen op tijdelijke werkloosheid als u aan uw werkgever een attest kunt voorleggen waarin duidelijk staat dat het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen moet sluiten.

In het systeem van tijdelijke werkloosheid ontvangt u 70 procent van uw brutoloon. De maatregel blijft lopen tot 31 december 2020

Tijdskrediet of ouderschapsverlof

U kunt ook tijdskrediet of ouderschapsverlof aanvragen. ‘Zowel tijdskrediet als ouderschapsverlof kennen een strikte procedure. De aanvraag om tijdskrediet of ouderschapsverlof te nemen moet enkele maanden op voorhand gebeuren. Alleen wanneer uw werkgever expliciet akkoord gaat, kan het tijdskrediet of ouderschapsverlof meteen (of toch sneller) opgenomen worden’, aldus Mertens.

Onbetaald verlof

Onbetaald verlof opnemen is ook een optie. In dat geval heeft u geen recht op een inkomen of een uitkering. Hou er rekening mee dat een periode van verlof zonder wedde in principe niet meetelt voor de berekening van bijvoorbeeld uw vakantiedagen of uw eindejaarspremie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20