Verenigde Staten registreren handelsmerk Scotch Whisky

Schotse whisky geniet op de Amerikaanse markt voortaan een grotere bescherming. De benaming Scotch Whisky is immers voortaan in de Verenigde Staten als een erkend handelsmerk geregistreerd. Dat heeft de Scotch Whisky Association (SWA) gemeld.

De Schotse whisky-producenten maken gewag van een belangrijke stap. De Verenigde Staten vormen voor de verkoop van de drank immers de grootste markt van de hele wereld. De invoer van Schotse whisky op de Amerikaanse markt zou het voorbije jaar een waarde van bijna 800 miljoen pond hebben vertegenwoordigd.

Schotse whisky genoot in de Verenigde Staten al de bescherming van de Federal Code, maar kan zich volgens de producenten met de erkenning van het handelsmerk voortaan nog beter verdedigen tegen namaakproducten die zich als Scotch Whisky op de Amerikaanse markt zouden willen profileren.

Miljard pond

De export van Scotch Whisky leverde het voorbije jaar in totaal meer dan 4,5 miljard pond inkomsten op. Drie jaar geleden werden de Verenigde Staten de eerste exportmarkt die de Schotse whisky meer dan 1 miljard pond per jaar opleverde.

Onder invloed van de coronapandemie moest daarna echter wel opnieuw een terugval worden opgetekend. Die situatie werd nog verergerd door een periode van achttien maanden waarop Schotse whisky in de Verenigde Staten met importtarieven van 25 procent werden geconfronteerd. Dat zou de export van Schotse whisky ongeveer 500 miljoen pond inkomsten hebben gekost.

Vorig jaar kende de uitvoer van Schotse whisky naar de Verenigde Staten echter opnieuw een heropleving. Daarbij kon tegenover het jaar voordien een stijging met 8 procent tot 790 miljoen pond worden gemeld. Opgemerkt wordt dat vorig jaar elke seconde vier flessen Schotse whisky op de Amerikaanse markt werden geïmporteerd.

De Scottish Whisky Association bestempelt de Amerikaanse registratie van het handelsmerk als een signaal van de vastberadenheid van de producenten om hun aanwezigheid op de markt in de Verenigde Staten weer verder uit te bouwen.

De federatie voegt eraan toe dat een dergelijke wettelijke bescherming van levensbelang is voor het exportsucces van de sector. Inmiddels geniet het merk Scotch Whisky wereldwijd in meer dan honderd verschillende landen een wettelijke bescherming.

Vertrouwen

“De registratie van Scotch Whisky als een handelsmerk in de Verenigde Staten betekent voor onze sector een belangrijke mijlpaal”, stipte Mark Kent, chief executive van de Scotch Whisky Association, in een commentaar op de registratie aan.

“De registratie reikt de Schotse whiskey een grotere legale bescherming aan en biedt de sector meer mogelijkheden om stappen te ondernemen tegen partijen die oneigenlijke winsten willen maken ten koste van het erfgoed, het ambacht en de kwaliteit van de echte Schotse whisky.”

Om onder de naam Scotch Whisky in de Verenigde Staten te kunnen worden verkocht, moet de drank in Schotland volgens de tradtioneel vastgelegde methodes zijn geproduceerd. Het handelsmerk moet volgens Kent het vertrouwen van de Amerikaanse consument in het product versterken. Whisky is het grootste exportproduct van de Britse productie van voeding en drank.

(fjc)

Meer