Verenigd Koninkrijk gaat arsenaal kernwapens opnieuw uitbreiden

Het Verenigd Koninkrijk krijgt de mogelijkheid om zijn arsenaal kernwapens opnieuw uit te breiden. Op die manier dreigt een einde te komen aan een periode van dertig jaar Britse nucleaire ontwapening sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Dat zegt de Britse krant The Guardian, op basis van een dossier dat de Britse regering rond defensie en buitenlands beleid heeft laten opstellen.

Het dossier zou de basis moeten vormen voor een controversieel herbewapeningsprogramma als reactie op vermeende bedreigingen van Rusland en China. Met dat programma zou een budget van 10 miljard pond zijn gemoeid.

Op dit ogenblik is de nucleaire slagkracht van het VK beperkt tot maximaal 180 Trident-kernkoppen. De omvang van dat arsenaal zou nu echter tot 260 exemplaren kunnen worden opgevoerd.

Putin

Volgens het document moet het VK zich aanpassen aan de veranderende veiligheidsomgeving, waarvan een reeks nieuwe technologische en doctrinale bedreigingen sprake is. Campagnevoerders waarschuwden eerder al dat het VK het risico loopt een nieuwe nucleaire wapenwedloop te starten tijdens een periode waarin de wereld probeert uit de coronapandemie te komen.

‘Nu de regering met grote financiële uitdagingen wordt geconfronteerd, hebben we geen grootse, geldverslindende uitgaven aan massavernietigingswapens nodig’, zei Kate Hudson, de algemeen secretaris van de Campaign for Nuclear Disarmament (CND).

Het VK beloofde na het einde van de Koude Oorlog zijn nucleaire arsenaal af te bouwen. Het land heeft wel veel minder kernkoppen opgeslagen dan andere nucleaire mogendheden. Rusland heeft naar schatting een arsenaal met 4.300 kernkoppen, tegen 3.800 nucleaire raketten in de Verenigde Staten. China zou ongeveer 320 kernwapens bezitten.

Maar elke Britse kernkop heeft naar schatting een explosieve kracht van 100 kiloton. De atoombom die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog op Hiroshima werd gedropt, had een kracht van ongeveer 15 kiloton.

‘Een minimale, geloofwaardige en onafhankelijke nucleaire afschrikking – onderdeel van de verdediging van de Navo-alliantie – blijft essentieel om onze veiligheid en die van onze bondgenoten te garanderen’, wordt in het document de toename van het Britse kernarsenaal gemotiveerd.

Verder wordt opgemerkt dat Rusland onder het regime van zijn president Vladimir Poetin een actieve bedreiging vormt. Daarentegen wordt meer genuanceerd gesproken over China, dat als een systemische uitdaging wordt bestempeld.

Terrorisme

Het rapport omvat tevens een waarschuwing over de mogelijkheid dat een terroristische groep tegen eind dit decennium een succesvolle chemische, biologische, radiologische of nucleaire aanval zou kunnen lanceren. ‘Er worden echter weinig extra details gegevens om deze beoordeling te ondersteunen,’ voert The Guardian aan.

Verwacht wordt dat het VK in het kader van die dreiging een nieuw centrum voor terrorismebestrijding zal opzetten om de reactie van politie en inlichtingendiensten bij een eventuele aanslag optimaal te kunnen coördineren.

‘In een toevoeging omvat het document tenslotte een persoonlijke toezegging van de Britse premier Boris Johnson om de uitgaven voor buitenlandse hulp opnieuw op te voeren tot 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen,’ merkt de krant op. ‘Voorwaarde is wel dat de eigen fiscale situatie een dergelijke hulp toelaat.’

De Britse regering had eerder felle kritiek gekregen voor haar bezuinigingen op hulpgelden voor buitenlandse noodsituaties.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20