Vaste energiecontracten bijna onvindbaar: toezichthouder CREG wil de formule via herinvoering opzegvergoeding nieuw leven inblazen

Doorgaans kiezen zeven op de tien gezinnen voor een energiecontract met vaste prijzen, maar de regulator CREG stel vast dat almaar minder leveranciers op de Belgische markt nog bereid zijn om zulke contracten aan te bieden. Als de groothandelsprijzen verder stijgen op de internationale markten, riskeren de aanbieders immers hun broek te scheuren.

De toezichthouder stelt daarom een “pragmatische” oplossing voor, gezien de “uitzonderlijke marktomstandigheden”: de tijdelijke herinvoering van een opzegvergoeding bij vroegtijdige stopzetting van contracten met vaste prijzen. Zo’n vergoeding werd in 2012 wettelijk geschrapt, maar nood breekt wet, zo laat de CREG uitschijnen.

“Op die manier verkleint het risico voor de leverancier en wordt het voor hem opnieuw interessanter om een vast aanbod in de markt te plaatsen, mogelijks ook aan interessantere prijzen voor de consument die toch nog vaak een vaste prijs verkiest boven een variabele, zeker in volatiele tijden zoals we die vandaag kennen”, schrijft de toezichthouder in zijn maandelijks rapport.

Risico’s verdelen

Zonder zo’n vergoeding draagt de leverancier volledig het risico van het contract met vaste prijzen voor de consument. Als die klant dan opstapt (na vier weken opzegtermijn), blijft de leverancier achter met zijn engagementen op de groothandelsmarkt.

“Hij blijft achter met de geëngageerde volumes voor 1 tot 3 jaar, die quasi onverkoopbaar zijn zonder verlies omdat ze te duur zijn. De gevolgen laten zich raden: potentiële grote verliezen bij de
leveranciers, wat kan leiden tot faling indien er onvoldoende middelen beschikbaar zijn”, schetst de CREG.

Gezien de onvoorspelbare internationale energieprijzen, die als een raket omhoog schieten bij elk onheilspellend bericht over Oekraïne, hebben de meeste leveranciers de formule met vaste prijzen gewoonweg uit het aanbod geschrapt. Dus moet er aan consumentenzijde een geste komen om de risico’s te verdelen, zo redeneert de CREG.

“Een herinvoering van de opzegvergoeding kan de leveranciers aanmoedigen om een aantrekkelijk aanbod tegen een vaste prijs aan te bieden”, denkt de energieregulator. “De consument die kiest voor de zekerheid van een product met vaste prijzen engageert zich dan om zijn contract uit te doen én zal in het andere geval, bij een vroegtijdige opzegging ervan, een opzegvergoeding betalen.”

(ns)

Meer