Vandenbroucke: “Europa moet onderling medicijnen uitwisselen”

Achttien Europese landen lanceren een voorstel om het medicijntekort op te vangen. Landen zouden in staat moeten zijn om onderling snel medicijnen uit te wisselen. Op langere termijn moet Europa minder afhankelijk worden van China. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) lichtte de plannen toe aan Business AM.


Beluister hier het volledige gesprek met minister Vandenbroucke:


De essentie: Het medicijntekort heeft onder meer te maken met het feit dat we voor heel veel medicijnen erg afhankelijk zijn geworden van een handvol fabrikanten. Een betere uitwisseling van medicijnen moet tekorten oplossen.

De geopolitieke dimensie: Veel geneesmiddelen worden bovendien geproduceerd in China en India, wat een geopolitiek risico inhoudt. De productie moet deels weer in Europa gebeuren.

  • Vandenbroucke: “Europa moet samen in actie komen. Het betekent dat je Europese solidariteit organiseert wanneer een medicijn in één land niet meer beschikbaar is. Als dat in een ander Europees land nog wel zo is, dan zou je het mogelijk moeten maken dat het land waar een tekort is, de vraag kan richten naar landen waar nog marge is.”
  • “Wat we Europees ook nodig vinden, is dat we samen een lijst maken van cruciale geneesmiddelen waarvan we weten dat er tekorten optreden. Lessen die we geleerd hebben uit het verleden. Voor dergelijke cruciale geneesmiddelen zouden we willen dat men dat systematisch en proactief opvolgt. Hoe zit het met de productie? Hoe zit het met de voorraden? Zijn er mogelijke risico’s?”
  • “Als een bedrijf een vergunning heeft gekregen om een medicijn op de markt te brengen, moet er ook een engagement zijn om dat op de markt te houden. Wanneer dat om de één of andere reden echt niet lukt, moet men dat lang op voorhand laten weten aan de overheden”, stelt Vandenbroucke.

“Europese productiecapaciteit vergroten”

  • “Als je voor 40 procent afhankelijk bent van China, dan heb je een geopolitiek probleem. Dat is de reden waarom de productie van echt cruciale medicijnen voor een stuk moet terugkeren naar Europa.”
  • “We zouden op Europese bodem in staat moeten zijn om relatief snel een productiecapaciteit tot stand te brengen voor essentiële onderdelen. Dat veronderstelt wel een andere aanpak dan wat vandaag gangbaar is. Dan moet je anders denken over bijvoorbeeld staatssteun, vergunningen en aanbestedingsprocedures.”

De agenda: “De onderhandelingen gaan toch minstens twee jaar duren en wij willen snel vooruit. Als we het solidariteitsmechanisme binnen enkele maanden tot stand zouden kunnen brengen, dan zouden we al zeer tevreden zijn.”

“Andere voorstellen die we doen, gaan meer tijd vragen. Je gaat misschien jaren nodig hebben voor productiecapaciteit op Europese bodem, maar daar moet wel nu aan begonnen worden”, besluit de minister.

(evb)

Meer