Van een rotkwartaal gesproken: ’s werelds grootste pensioenfonds slikt monsterverlies van 165 miljard dollar

Het Japanse Government Pension Investment Fund (GPIF) heeft in de eerste drie maanden van 2020 liefst 165 miljard dollar in rook zien opgaan. Het fonds werd midscheeps getroffen door de turbulentie op de aandelenmarkten, die rechtstreeks gelinkt kan worden aan de uitbraak van het coronavirus.

Helemaal onverwacht komt het verlies dus niet. Maar het fonds, met een totaalbedrag van een slordige 1.396 miljard dollar in beheer, bleek extra kwetsbaar voor die beurzenmalaise omdat een aanzienlijk deel van diens middelen in (buitenlandse) aandelen was belegd. De opdoffer komt wel zeer hard aan. GPIF heeft een boekjaar dat loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Dit was dus het laatste kwartaal van het boekjaar 2019-2020, en het monsterverlies leidt ertoe dat het pensioenfonds over zijn volledige boekjaar in de rode cijfers duikt.

Masataka Miyazono, voorzitter van GPIF, kan niet anders dan de feiten constateren. ‘De aandelenmarkten bleven in 2019 sterk presteren ondanks de druk van de handelsgesprekken tussen China en de VS’, legt hij uit. ‘Maar de wereldwijde coronaviruspandemie leidde beleggers ertoe om alle risico uit hun portefeuille te halen.’

Vraag is of de Japanse overheid genoegen gaat nemen met die verklaring. In de snel vergrijzende samenleving die Japan is, met een almaar krimpende actieve beroepsbevolking, is de prestatie van GPIF cruciaal om de sociale zekerheid – en dan vooral de pensioenen – in het land van de rijzende zon betaalbaar te houden.

Waarnemers verwachten dat het fonds de afgelopen maanden wel al een deel van de verliezen kon recupereren dankzij de herstelbeweging die de aandelenmarkten sindsdien maakten. Dat neemt niet weg dat GPIF in eigen boezem moet kijken. ‘Zoals de portefeuille nu is samengesteld, is het fonds erg gevoelig voor schommelingen op de aandelenmarkten’, zegt een Japanse fondsbeheerder aan Bloomberg. ‘Op korte termijn komt het wel goed, maar op langere termijn moet GPIF zijn blootstelling aan aandelen corrigeren.’

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20