Van een energie-eiland op de Noordzee tot 78.000 laadpunten: dit is het Belgische herstelplan

De Europese Commissie velde woensdag een positief oordeel over het Belgische relanceplan, wat betekent dat de EU 5,9 miljard euro uit het Europese coronaherstelfonds toekent aan ons land. Waar zal dat geld aan besteed worden?

De verdeelsleutel

De Europese Unie kent de komende jaren welgeteld 5,925 miljard euro uit het Europese coronaherstelfonds toe aan België. In typisch Belgische stijl wordt de som minutieus verdeeld onder de vele overheden die ons land rijk is:

 • 2,255 miljard voor Vlaanderen
 • 1,48 miljard voor het Waalse Gewest
 • 1,25 miljard voor de federale regering
 • 495 miljoen voor de Franse Gemeenschap (Wallonië-Brussel)
 • 395 miljoen voor het Brussels Gewest
 • 50 miljoen voor de Duitstalige Gemeenschap

De verdeling van de Europese steun kan ook in projecten uitgedrukt worden. De som van ruim 5,9 miljard euro wordt verdeeld onder 85 zogeheten ‘investeringsprojecten’ en 36 ‘hervormingsprojecten’. De twee grootste blokken zijn de klimaatgerelateerde maatregelen (50 procent van alle middelen) en de plannen rond digitalisering (27 procent van het budget).

Belangrijkste klimaatprojecten

 • 1 miljard euro voor renovatie van zowel woonhuizen als openbare gebouwen, om de energie-efficiëntie te verhogen
 • 920 miljoen euro voor duurzaam vervoer, waaronder de financiering van 78.000 laadpunten voor elektrische auto’s, 1.500 nieuwe fietspaden, 356 groene bussen en de verbetering van de spoorweginfrastructuur
 • 540 miljoen euro voor schone energie, waaronder enkele waterstofprojecten en de aanleg van een windenergie-eiland in de Noordzee
 • De vergroening van de belastingregeling voor bedrijfswagens

Belangrijkste projecten rond digitalisering

 • 585 miljoen euro voor de broodnodige digitale transformatie van justitie, maar ook van gezondheidszorg en andere openbare diensten
 • 480 miljoen voor een “toekomstbestendiger onderwijssysteem”, waaronder een centrum voor artificiële intelligentie in Brussel en scholen voor biotechnologie in Wallonië
 • 80 miljoen voor cyberbeveiliging, onder meer met een programma om kmo’s bewuster te maken van de cyberrisico’s
 • De uitrol van digitale infrastructuur, zoals 5G en optische vezels

Arbeidsmarkt

Er is ook 450 miljoen euro aangevinkt om de toegang tot de arbeidsmarkt te verbeteren voor sommige kwetsbare groepen, via omscholing of bijscholing.

Wat voorafging: Vivaldi heeft wilde dromen bij relanceplan van Dermine, maar gaat dat echt zo’n grote impact hebben?

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20