Europa heeft nog veel werk aan transitie naar elektrisch wagenpark

De Europese Unie wil het aantal elektrische auto’s op zijn wegen tegen eind dit decennium vervijftigvoudigen. Om die ambities waar te maken, zal echter 100 miljard euro in laadpalen en elektriciteitsnetten moeten worden geïnvesteerd.

Dat staat in een studie van consulent Ernst & Young (EY) en Eurelectric, de federatie van de Europese elektriciteitsproducenten. De uitbouw van een grote vloot elektrische wagens kadert in de plannen van de Europese Unie om de uitstoot van broeikasgassen drastisch af te bouwen.

Ambitieus

Bedoeling is om tegen eind dit decennium de emissies tegenover het niveau van dertig jaar geleden met minstens 55 procent te verminderen. Daarvoor moet ook de Europese autovloot minstens 30 miljoen emissievrije wagens omvatten. Om die ambities te kunnen realiseren, moet echter nog een lange weg worden afgelegd.

‘Uit cijfers van de Association des Constructeurs Europeens d`Automobiles (Acea) blijkt immers dat begin volgend jaar in de Europese Unie ongeveer 615.000 elektrische wagens werden geteld,’ merkt Eurelectric op. ‘Bovendien is er voor die wagens momenteel slechts een netwerk van minder dan 250.000 openbare oplaadpunten beschikbaar. Om de duurzame doelstellingen van de Europese Unie te halen, moeten tegen het einde van dit decennium minstens drie miljoen laadpunten in dienst zijn genomen.’

‘De uitbreiding van de openbare laadinfrastructuur zal een investering van 20 miljard euro vergen,’ aldus Eurelectrec. ‘Daarnaast moet nog eens met een budget van 60 miljard euro rekening worden gehouden voor de implementering van private laadinstallaties.’ Verder moet volgens het rapport ook nog een investering van 25 miljard euro noodzakelijk om te garanderen dat de elektriciteitsnetwerken in staat zijn om de extra vraag naar energie door dit arsenaal laadpalen te kunnen opvangen.

Eurelectric waarschuwt dat met de huidige inspanningen die doelstellingen onmogelijk zullen kunnen worden gehaald. Eerder hadden ook al vertegenwoordigers van de autosector aangedrongen op een snellere uitbreiding van het Europese netwerk laadpalen.

Complementair

Eurelectric heeft de Europese Unie tevens opgeroepen om de autofabrikanten te verplichten de omschakeling naar een elektrische vloot te versnellen. De Europese Unie heeft de voorbije jaren een systeem van emissienormen gehanteerd om de verkoop van elektrische wagens te stimuleren. Later dit jaar zouden voorstellen worden gedaan om die normen verder aan te scherpen om de verschuiving naar een duurzaam vervoer te versnellen.

Miguel Stilwell de Andrade, hoofd van het elektriciteitsbedrijf Energias de Portugal (EDP), waarschuwt echter dat niet alleen gekeken moet worden naar investeringen in infrastructuur. ‘Er moet ook gegarandeerd worden dat de oplaadsystemen gebruiksvriendelijk en compatibel zijn,’ benadrukt de Andrade.

‘Deze laadpunten moeten alle types elektrische wagens kunnen bedienen. Bovendien moet ook over de hele regio met een eengemaakt betaalsysteem worden gewerkt. Pas wanneer deze knelpunten zijn opgelost, zal de Europese autobestuurder zijn terughoudendheid tegen de overstap naar een elektrisch model laten varen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20