Tottenham Hotspur ecologisch kampioen van de Premier League

Tottenham Hotspur Football Club is de meest milieuvriendelijke voetbalclub uit de Engelse Premier League. Dat blijkt uit een rapport van de Sport Positive Summit. Tottenham Hotspur, die zijn thuisbasis heeft in de noordelijke rand van Londen, behaalde de maximumscore van 21 procent. De Londense club gaat in de rangschikking Brighton & Hove Albion, Manchester United en Arsenal (20 punten) vooraf.

Manchester City volgt met 19 punten op de vijfde plaats. Tottenham Hotspur Onderaan staan Burnley (8 punten) en Aston Villa (7 punten).

Verenigde Naties

De Sport Positive Summit zegt de bedoeling te hebben om de voetbalclubs aan te zetten hun engagement tegenover duurzaamheid verder te versterken. In het rapport wordt er onder meer op gewezen dat Tottenham Hotspur, waar de Belgische verdediger Toby Alderweireld actief is, bij zijn activiteiten uitsluitend gebruik maakt van energie uit duurzame bronnen.

Daarnaast heeft de club ook een gericht beleid geïntroduceerd om het gebruik van wegwerpplastiek te beperken. Ook wil Tottenham Hotspur aan de introductie van herbruikbare drinkbekers. Tottenham Hotspur sloot zich recent ook aan bij het United Nations Framework for Sport for Climate Action. 

Het Framework for Sport for Climate Action heeft twee grote doelstellingen. In eerste instantie wil het initiatief een duidelijk traject dat de wereldwijde sportgemeenschap kan volgen om de klimaatverandering te bestrijden en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen volgens de richtlijnen van de Klimaatakkoorden van Parijs. Maar daarnaast wil de beweging de sport ook inzetten als instrument om bij de wereldbevolking een groter engagement voor klimaatactie te genereren.

‘Het afgelopen jaar is voor iedereen, ook voor de voetbalclubs, een brutale periode geweest,’ benadrukt Clair Poole, voorzitter van de Sport Positive Summit. ‘Toch hebben vele voetbalclubs, ondanks de impact van de coronacrisis, duidelijk getoond zich voor het leefmilieu te willen inzetten.’ Zij wijst erop dat het verband tussen sport en milieu op het eerste gezicht misschien niet in het oog springt, maar in werkelijkheid heel concreet is.

Voetbalclubs zijn immers grote verbruikers van energie, terwijl ze tevens een grote klant van allerlei vervoerssystemen zijn. Bovendien vormen voor de clubs ook het beheer van kunststoffen voor eenmalig gebruik en een milieuvriendelijk afvalbeleid belangrijke knelpunten. Tenslotte kan ook de communicatie van de club een impact hebben.

Sponsoring

De Britse socioloog David Goldblatt, gespecialiseerd in de relatie tussen sport en leefmilieu, merkt eveneens op dat het voetbal – de meest populaire culturele sector van de hele wereld – een belangrijke bijdrage tot de aanpak van de klimaatverandering kan leveren.

‘De essentie van een succesvolle klimaatpolitiek in de volgende decennia is dat iedereen – op elk niveau, in elke instelling en in elk land – zich voor deze problematiek inzet,’ aldus Goldblatt. ‘Het is dan ook positief nieuws dat clubs zoals Tottenham Hotspur en organisaties zoals de Premier League zich voor deze materie willen inzetten. Deze actie bevindt zich nog maar pas in zijn beginfase, maar er worden toch al een aantal nuttige dingen worden gedaan.’

Maar Goldblatt zegt ook dat, hoewel het voetbal kan helpen bij de beperking van de klimaatverandering, er een veel radicalere aanpak nodig heeft om als een katalysator van deze beweging te kunnen functioneren. Hij wijst er daarbij op dat ook het voetbal met een aantal belangrijke knelpunten moet afrekenen.

Daarbij verwijst hij onder meer naar de reisgewoonten van grote groepen supporters, maar ook zijn er volgens de socioloog een aantal commerciële hindernissen, zoals de houding van de clubs tegen een mogelijke samenwerking met sponsors uit de sector van de fossiele brandstoffen.

Meer