“Toegang data autobestuurders: meer concurrentie is noodzakelijk”

De Europese Commissie is een openbare raadpleging gestart over de introductie van een mogelijke regelgeving voor de toegang tot de data van autobestuurders. Momenteel vallen die data onder het beheer van de autofabrikanten, maar dat ondermijnt volgens critici de marktconcurrentie.

Ook voor verzekeraars, leasebedrijven en autoherstellers kunnen deze gegevens immers een grote waarde hebben. De autofabrikanten waarschuwen echter voor een aantal problemen wanneer de gegevens met andere partijen zouden moeten worden gedeeld.

Draadloos

De Europese Commissie wijst erop dat meer dan 85 procent van de nieuwe auto’s die vier jaar geleden op de markt werden gebracht, over een draadloze verbinding beschikken. Tegen het midden van dit decennium zouden in Europa, de Verenigde Staten en China naar verwachting meer dan 470 miljoen geconnecteerde voertuigen op de weg zijn.

“De Europese Unie heeft al een datawet voorgesteld, maar die regelgeving is mogelijk niet voldoende gedetailleerd voor het verwerken van autogegevens”, merken experts op. “Nieuwe bepalingen zouden voor een standaardisering van die datasets kunnen zorgen.”

“Dit zou een eerlijke toegang tot de gegevens kunnen bevorderen en daarmee ook de concurrentie op de markt kunnen verbeteren”, luidt het. Insurance Europe, de sectorfederatie van de Europese verzekeraars, beklemtoonde dat de Europese Commissie met deze nieuwe regelgeving voor een wereldwijde primeur zou zorgen.

Autofabrikanten hebben zich bij de toegang tot de data van wagens lange tijd een functie van gatekeeper toegemeten. De auto slaat een brede waaier gegevens – van snelheden en afstanden tot technische defecten – op.

Steeds vaker worden die data met draadloze transmissie naar de autobouwer verstuurd. Verzekeraars, autoherstellers en leasebedrijven vragen bij de Europese Unie echter al geruime tijd dat niet de fabrikant, maar wel de autobestuurders zouden bepalen welke partijen rechtstreeks toegang tot de gegevens van hun voertuigen zouden krijgen.

Privacy

“Wanneer de autofabrikanten deze gegevens beheren, kunnen zij tegelijkertijd eveneens bepalen welke partijen aanverwante diensten – zoals verzekeringen – kunnen aanbieden”, voert Insurance Europe aan. “Indien daarentegen de chauffeur deze controle in handen heeft, krijgen alle partijen een gelijke concurrentiepositie aangereikt.”

“Een regulering is noodzakelijk, want deze activiteit kan niet aan de autofabrikanten worden overgelaten. De bestuurder moet kunnen beslissen wat hij met zijn data wil doen en of hij deze gegevens met een externe partij wil delen.”

Onder meer wordt erop gewezen dat diverse autofabrikanten nu al zelf activiteiten zoals verzekeringen, leasing en herstellingen aanbieden. Met het exclusieve bezit van de autodata kunnen ze daarbij op een groot concurrentieel marktvoordeel terugvallen.

Acea, de sectorfederatie van de Europese autofabrikanten, beklemtoont dat de autosector zich inzet om data beschikbaar te stellen van andere partijen, maar waarschuwt dat een ongecontroleerde toegang een bedreiging vormt voor de cyberveiligheid, de gegevensbescherming en de privacy.

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Markten
My following
Markten
BEL20