Vele chauffeurs gecharmeerd door geconnecteerde auto 

De geconnecteerde auto is niet langer een futuristisch luxeconcept. De technologie blijkt daarentegen bij de chauffeur een reële verwachting te zijn geworden. Een geconnecteerd aanbod is momenteel bij de aankoop van een nieuwe auto zelfs al vaak een beslissende factor. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Metova, gebaseerd op een enquête bij elfhonderd autobestuurders in de Verenigde Staten.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de respondenten de geconnecteerde auto als een pijler van de toekomstige mobiliteit bestempelen. De chauffeurs zeggen te verwachten dat uiteindelijk iedereen zich in een geconnecteerde auto zal verplaatsen.

Realiteit

De studie toont dat 81 procent van de ondervraagden de geconnecteerde auto op termijn als een realiteit bestempelt. “Maar de technologie heeft ook nu al impact op de aankoop van nieuwe wagens,” stippen de onderzoekers aan.

“Technologie en connectiviteit vormen voor 86 procent van de ondervraagden bij de aankoop van een nieuwe wagen een belangrijke factor. Bovendien zegt 18 procent mogelijk een geplande aankoop te zullen schrappen indien de verhoopte technologie niet aanwezig zou blijken.

“Bovendien is gebleken dat veel consumenten in hun auto momenteel al van de technologie gebruik maken,” zeggen de onderzoekers nog. “Onder meer zei 72 procent van Bluetooth gebruik te maken om hun telefoon aan hun auto te linken.”

“In die groep gebruikt 79 procent de technologie om muziek te kunnen beluisteren. Tevens verwijst 75 procent naar het voeren van telefoongesprekken. Tenslotte gebruikt 56 procent de technologie voor navigatie en lokalisatie.”

“Geconnecteerde apparaten spreken autobezitters aan,” zeggen de onderzoekers nog. “De studie toonde immers dat 81 procent van de ondervraagden minstens enige interesse heeft in geconnecteerde versies van muziekinstallaties of navigatietechnologie. Tevens zegt 49 procent van zijn smartphone gebruik te maken om deze apparaten te bedienen.”

Spotify

Verder bleek dat 79 procent van de respondenten zich tevreden toonde over de technologie waarmee zijn auto is uitgerust. Wel bleek daarbij enig voorbehoud voor de muzieksystemen, want 56 procent benadrukte dat zijn wagen geen ondersteuning bood aan ingebouwde muziekdiensten zoals Pandora of Spotify.

Auto’s blijken ook meer geconnecteerd te raken, want 68 procent van de ondervraagden gaf te kennen dat zijn wagen een directe internet-verbinding aanbiedt zonder het gebruik van een smartphone te vereisen. Toch bleek anderzijds dat 65 procent van de respondenten nog nooit gebruik heeft gemaakt van de wifi-mogelijkheden die hun auto biedt.

De onderzoekers stelden nog vast dat technologie en infotainment bij de beslissing over de aankoop van een wagen een groter gewicht in de schaal leggen dan het motorvermogen, het design van het interieur en de beschikbare ruimte. Bovendien hebben deze factoren een even grote impact als het uiterlijk design en de besprekingen en ratings.

Alleen verbruik, betrouwbaarheid en prijs hebben een grotere invloed dan technologie en infotainment.

Meer