Meeste patenten worden uitgereikt voor connectiviteit en datamanagement

De innovatie in technologieën die aan de vierde industriële revolutie worden gelinkt, is wereldwijd aanzienlijk versneld. Dat zegt een studie van het Europees Octrooibureau (EPO), gebaseerd op een analyse van de aanvragen voor wereldwijde octrooien die tussen 2010 en 2018 zijn geregistreerd.

Uit het onderzoek bleek dat patenten voor geconnecteerde objecten, het internet-of-things, big data, 5G-technologieën en artificiële intelligentie (AI) jaarlijks met gemiddeld bijna 20 procent groeiden. Dat is bijna vijf keer sneller dan het gemiddelde van alle technologiesectoren.

5G-technologie

De studie toonde dat voor deze technologieën twee jaar geleden in totaal bijna 40.000 nieuwe internationale patenten werden aangevraagd. Dit betekent dat die sector dat jaar meer dan 10 procent van de totale wereldwijde patentactiviteit vertegenwoordigde.

Op technologiegebied blijkt uit de studie dat innovatie het sterkst is gestegen op het gebied van connectiviteit en datamanagement. Connectiviteit registreerde twee jaar geleden bijna 14.000 patenten. Dat vertegenwoordigde een jaarlijkse groei van 26,7 procent sinds het begin van het decennium.

Connectiviteit vormt daarmee ook de grootste patentcategorie van de vierde industriële revolutie. Deze stijging is grotendeels te danken aan de ontwikkeling van 5G-technologie. Datamanagement kwam op de tweede plaats met meer dan 11.000 patenten. Dat is een jaarlijkse groei van 22,5 procent sinds het begin van het decennium.

De onderzoekers merken op dat de innovaties op heel wat verschillende domeinen – variërend van consumptiegoederen, voertuigen en industrie tot gezondheidszorg en diensten – van toepassing waren. Het grootste aantal patenten had op intelligente consumptiegoederen – zoals wearables, entertainment, speelgoed en textiel – betrekking. Deze categorie genereerde twee jaar geleden meer dan 10.000 patenten.

China en India

De studie toonde anderzijds dat de Verenigde Staten ook op het gebied van technologie-innovatie nog altijd wereldwijd marktleider blijven.

Het land vertegenwoordigde ongeveer een derde van alle patenten die tijdens de bestudeerde periode werden ingediend. Europa en Japan hebben in de portfolio elk een aandeel van ongeveer 20 procent. De Verenigde Staten bleken zelfs hun voorsprong tijdens die periode nog te hebben versneld.

De Amerikaanse patentaanvragen lieten immers een jaarlijkse gemiddelde stijging met 18,5 procent optekenen. Japan kwam aan een gemiddelde groei van 15,8 procent, gevolgd door Europa met 15,5 procent.

De onderzoekers wijzen echter ook op de snelle ontwikkeling in China en Zuid-Korea. In het begin van deze eeuw toonden de landen in deze sector slechts een bescheiden patentactiviteit, maar dat is het voorbije decennium helemaal omgekeerd. Tijdens de bestudeerde periode liet de Chinese patentactiviteit een jaarlijkse gemiddelde groei met 39,3 procent optekenen. Zuid-Korea registreerde een gemiddeld groeitempo van 25,2 procent.

Europa

In Europa kende Duitsland met een aandeel van 29 procent de grootste patentactiviteit, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (14,3 procent) en Frankrijk (12,5 procent). Deze cijfers liggen echter gevoelig onder het wereldwijd gemiddelde, dat een jaarlijkse groei met 19,7 procent meldt. Zweden was met een score van 22,6 procent de snelste groeier van Europa, gevolgd door Zwitserland (19,6 procent).

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat een aantal kleinere landen een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese technologische innovatie. Daarbij verwijzen ze niet alleen naar Zweden en Zwitserland, maar onder meer ook naar Nederland en Finland.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20