Nederlandse studie: ‘Geconnecteerde auto leidt tot kleinere ecologische voetafdruk’

De introductie van geconnecteerde wagens kan de uitstoot van het autoverkeer met meer dan 20 procent verminderen. Dat zegt een onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

De omvang van de winst is volgens de onderzoekers afhankelijk van een brede waaier factoren, zoals de concrete verkeerssituatie en het type voertuigen dat in gebruik is.

De Europese transportsector is een van de weinige pijlers van de economie waar de emissies nog steeds toenemen. Er wordt echter steeds meer gekeken naar innovatieve technologieën die de efficiëntie van de mobiliteit kunnen verhogen. Onder meer wordt daarbij gekeken naar de verschuiving van fossiele brandstoffen naar de elektromobiliteit, maar tevens wordt op een positieve impact gerekend van de digitalisering en geconnecteerde voertuigtechnologie.

Veiligheid

‘Het debat over de ontwikkeling van geconnecteerde auto’s spitst zich tot nu toe vooral toe op de verkeersveiligheid,’ stippen de Nederlandse onderzoekers aan. ‘Een groot aantal van die toepassingen zijn ontworpen om ongevallen te voorkomen, voertuigen te helpen reageren op dreigende situaties en de bescherming van voetgangers te verbeteren.’

‘De technologie heeft echter ook een aanzienlijk potentieel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat heeft vooral te maken met de draadloze communicatie tussen de voertuigen. Die uitwisseling zorgt voor een efficiënter rijgedrag, zodat het onnodig verbruik van brandstof kan worden vermeden.’

‘De uitwisseling van informatie over de werking van verkeerssignalisatie kan ervoor zorgen dat de voertuigen zoveel mogelijk in beweging blijven,’ betogen de onderzoekers. ‘Hierdoor kan onnodig remmen of stoppen worden vermeden, waardoor ook het brandstofverbruik wordt beperkt.’

‘Maar ook technologie die wordt ingezet om ongevallen te vermijden, kan op het leefmilieu een positieve impact hebben. Ongevallen verhogen immers de verkeerscongestie, die op zijn beurt de emissies doet toenemen.’

Andere experts wijzen er echter op dat deze voordelen pas ten volle kunnen worden benut wanneer de geconnecteerde voertuigen massaal in het verkeer zijn geïntroduceerd

Data

Charlotte Nørlund Mathiessen, een transportexpert van de Europese Commissie, voegt eraan toe dat de impact van deze technologieën op de uitstoot pas het grootste rendement kan bereiken wanneer tegelijkertijd ook een andere aantal initiatieven op het getouw worden gezet.

Daarbij wijst ze erop dat de geconnecteerde auto’s voldoende data ter beschikking moeten hebben om hun volledige capaciteit te kunnen ontplooien. ‘De toegang tot de data en de complementariteit van de gegevens moeten worden geoptimaliseerd,’ aldus Mathiessen. ‘Er is een duidelijke nood aan regels en verplichtingen.’

Geert De Cock, expert van de denktank Transport & Environment, benadrukte dat de technologie pas optimaal kan functioneren wanneer de overheid ook de stedelijke planning aanpast en andere begeleidende maatregelen voorziet.

Meer
Auto
Gocar.be - David Leclercq
Gocar.be - Robin Van den Bogaert
Gocar.be - David Leclercq
Gocar.be - David Leclercq
Gocar.be - David Leclercq
Meer Auto