Tips om ervoor te zorgen dat je volgend jaar minder belastingen moet betalen

Voor het jaar op zijn einde loopt, is het een goed idee om na te gaan of je optimaal gebruikmaakt van alle beschikbare belastingverminderingen. Wij sommen ze op. 

Pensioen- en langetermijnsparen

Wie via de zogeheten derde pensioenpijler spaart voor zijn oude, kan in aanmerking komen voor een belastingvermindering.

 • De meest bekende optie die tot de derde pensioenpijler behoort, is het fiscaal voordelige pensioensparen. Op die manier kan je tot 990 of 1.270 euro per jaar sparen. Het bedrag dat je elk jaar via deze weg opzijzet, bepaalt, hoe groot het fiscaal voordeel is. Dat bedraagt 25 procent voor wie maximaal 990 euro spaart, en 30 procent voor wie boven dat plafond springt.
  • Het tarief van 25 procent is enkel interessant zodra je minstens 1.188 euro per jaar spaart via een pensioenspaarverzekering of -fonds. Indien je bijvoorbeeld 1.100 euro opzijzet, komt het effectieve voordeel uit op 275 euro. Dat is minder dan wat iemand krijgt die 990 euro spaart. In dat geval mag er 30 procent van de betaalde premies fiscaal ingebracht worden, oftewel 297 euro.
 • Heb je een woonlening afgesloten na 2016 of bezit je geen woning, kan je ook aan langetermijnsparen doen. Dat levert een belastingvoordeel op van 30 procent op de premies die in de loop van het jaar worden gestort. Hoeveel je jaarlijks kunt storten, hangt af van je beroepsinkomen. Je kunt hoe dan ook maximaal 2 350 euro opzijzetten via langetermijnsparen. 
 • Het fiscaal voordeel voor de tweede woning – de federale woonbonus – zit in dezelfde fiscale korf van het langetermijnsparen. 

Schenken aan een goed doel

Ook wanneer je een schenking doet aan een goed doel, kan je genieten van een fiscaal voordeel. 

 • Zodra je minstens 40 euro schenkt, geniet je van een belastingvermindering van 45 procent. Het moet gaan om eenmalige schenkingen van minstens 40 euro. Je komt dus niet in aanmerking voor een belastingvermindering als je dat minimumbedrag spreidt over meerdere goede doelen.
 • Alleen giften aan erkende instellingen geven recht op een belastingvermindering. Je kan hier de lijst raadplegen. 
 • Het totale bedrag dat je schenkt, mag overigens niet meer bedragen dan 10 procent van je totale netto-inkomen, met een absoluut maximum van 392.200 euro (inkomstenjaar 2022). Heb je bijvoorbeeld een netto belastbaar inkomen van 40.000 euro, dan kan je jaarlijks maximaal 4.000 euro inbrengen als gift aan een goed doel.
 • Je kunt enkel van een belastingvermindering genieten als het om een financiële en persoonlijke gift gaat. Opbrengsten van een collectieve geldinzameling of actie komen dus niet in aanmerking.

Installatie laadstations

Wie een elektrische wagen bezit, en daarvoor een laadstation wil installeren, krijgt financiële  steun van de overheid. 

 • Tot het einde van dit jaar geniet je nog van een belastingvermindering van 45 procent. Volgend jaar zakt die tot 30 procent. Je kan maximaal 1.750 euro fiscaal inbrengen. 
 • In 2024 zakt de belastingvermindering verder tot 15 procent, om vervolgens in september 2024 volledig te verdwijnen.

De Vlaamse winwinlening

In ons land kom je ook in aanmerking voor een belastingvermindering als je kleine ondernemingen financieel ondersteunt. In Vlaanderen heb je bijvoorbeeld de wiwinlening.  Je kan op die manier tot 75.000 euro lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar. In ruil krijg je een jaarlijks belastingkrediet van 2,5 procent op het openstaande kapitaal van de winwinlening. Bij een wanbetaling kan je tot 30 procent van  het geleende kapitaal terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.

Vriendenaandeel

In Vlaanderen is het ook mogelijk om te investeren in een kmo via het vriendenaandeel. In ruil krijg je gedurende 5 jaar een belastingkrediet van 2,5 procent op het geïnvesteerde bedrag. Je kan op die manier tot 75.000 euro toevertrouwen aan een kmo. 

Taxshelter 

Via de zogenaamde taxshelter is het mogelijk om startende ondernemingen wat geld toe te steken in ruil voor een belastingvermindering. De belastingvermindering bedraagt 45 procent van het geïnvesteerde bedrag in microvennootschappen of 30 procent van het geïnvesteerde bedrag in kleine vennootschappen. Je kan zo tot 100.000 euro investeren. 

Rechtsbijstandverzekering 

Sinds 2020 kan je in aanmerking komen voor een belastingvermindering wanneer je een rechtsbijstandsverzekering afsluit. Je kan tot 310 euro aan premies fiscaal inbrengen. De belastingvermindering bedraagt 40 procent, oftewel maximaal 124 euro. Hou er rekening mee dat het om een aparte polis gaan. Een bijstandsverzekering die onderdeel is van bijvoorbeeld een autoverzekering geeft je geen recht op een belastingvermindering. 

Kinderopvang 

Gezinnen kunnen dan weer deel van de kosten van de crèche en de voor- en naschoolse opvang via hun belastingaangifte recupereren. Concreet kunnen zij tot 14,4 euro per opvangdag inbrengen voor kinderen tot 14 jaar. Die leeftijd wordt opgetrokken tot 21 jaar voor kinderen met een zware beperking. De belastingvermindering bedraagt in dit geval 45 procent, oftewel maximaal 6,48 euro. Hoeveel je exact kunt opnemen in je belastingaangifte, is afhankelijk van jouw inkomen.

(kg)

Meer