Wetenschapsfilosoof Pieter Thyssen: “Einstein met zijn algemene relativiteitstheorie heeft de deur op een kier gezet voor tijdreizen naar het verleden”

Zullen we ooit naar het verleden kunnen reizen? Wetenschapsfilosoof Pieter Thyssen sprak erover met Business AM.


Beluister het volledige interview hier.


Opgemerkt: Technisch gezien is het nu al mogelijk om naar de toekomst te reizen, zegt Thyssen. 

  • “We doen dat allemaal natuurlijk, elk moment aan een seconde per seconde. Maar als we echt heel grote sprongen zouden willen maken richting de toekomst, kan dat volgens Einsteins relativiteitstheorie.” 
  • Hoe sneller een persoon beweegt, hoe trager de tijd voor hemzelf immers verloopt tegenover de tijd van objecten die niet aan relativistische snelheden bewegen, aldus Einsteins theorie. Als een persoon aan (bijna) lichtsnelheid beweegt, zou die op die manier dus ver in de toekomst kunnen reizen.
  • Terug in de tijd reizen is echter een stuk moeilijker, zegt Thyssen. Maar toch:  “Einstein met zijn algemene relativiteitstheorie heeft de deur op een kier gezet voor tijdreizen naar het verleden. Wormgaten bijvoorbeeld zijn ruimtetijdstructuren die mogelijk blijken volgens Einsteins theorie.” 

Kolossale hoeveelheid energie

Maar: Hoewel ze in theorie mogelijk zouden zijn, blijkt dat in de praktijk een kolossale hoeveelheid energie nodig is om zelfs een microscopisch wormgat te creëren.

  • Om een wormgat te openen met een diameter van een miljoenste van die van een proton, zou evenveel energie nodig zijn als de zon op tien miljard jaar zou opwekken, volgens berekeningen van Harvard.
  • Maar zelfs als het mogelijk zou zijn om genoeg energie in een tijdmachine te pompen, zou het misschien niet veel uitmaken. Tijdreizigers zouden immers niets kunnen doen in het verleden dat het heden kan veranderen. Anders ontstaan er paradoxen, zegt Thyssen.
  • Het meest bekende voorbeeld dat hij aanhaalt, is de grootvaderparadox. “Stel, je reist terug naar het verleden en je vermoordt je grootvader toen die nog een kleine jongen was. Het gevolg is dat jouw grootvader natuurlijk niet meer gaat trouwen. Die zal geen kinderen meer krijgen. Die krijgt ook geen kleinkinderen meer. Dus jij wordt eigenlijk niet langer meer geboren. Maar als jij nooit geboren bent, hoe kom jij dan überhaupt naar het verleden om je grootvader te vermoorden?”

(ns)

Meer