Thomas Piketty tegen Belgische parlementsleden: ‘De effectentaks zal weinig zoden aan de dijk zetten’

De befaamde Franse econoom Thomas Piketty, hoogleraar aan de Paris School of Economics heeft dinsdag op afstand gesproken met de commissie Financiën. Een van de onderwerpen die toen besproken werd, was de effectentaks. Piketty geeft de voorkeur aan een ‘coronataks voor multimiljonairs.’

De econoom Piketty werd in het kader van een debat over de fameuze effectentaks uitgenodigd om te spreken voor de commissie Financiën en Begroting. Piketty werd wereldberoemd dankzij zijn boek: Kapitaal in de 21ste eeuw.

Effectentaks

‘Objectief gezien, zal het niet veel geld opleveren,’ zei Thomas Piketty over de effectentaks. 0,15 procent is een zeer laag tarief in vergelijking met het soort tarieven dat in andere landen wordt gehanteerd. De meerderheid van Vivaldi, in het bijzonder PS, verwacht de belasting 429 miljoen euro zal opbrengen. Het wetsvoorstel zal binnenkort in de plenaire vergadering van het parlement worden aangenomen. De econoom was ook van mening dat de Belgische berekeningsgrondslag zeer redelijk was.

Volgens Piketty moet een billijk belastingstelsel gebaseerd zijn op een progressieve belasting op roerende en onroerende goederen, alsook op inkomsten.

De Belgische uitzondering

Terloops heeft Thomas Piketty gewezen op de afwezigheid van vermogenswinstbelasting in de Belgische fiscaliteit. Hij wees erop dat zelfs in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, vermogenswinst wordt belast.

Over de verschillende machtsniveaus die in België naast elkaar bestaan, herinnerde de Fransman eraan dat ‘alle landen er in de geschiedenis toe gebracht worden hun grondwet op allerlei punten te wijzigen.’ Hij haalde daarbij de volledige scheiding tussen onroerend goed op regionaal niveau en roerend goed op federaal niveau aan als voorbeeld. ‘Dat is te ingewikkeld om zomaar tot een begrip van fiscale rechtvaardigheid te komen,” betreurde hij.

‘Dat alles maakt het zeer moeilijk om een belasting op vermogen te ontwikkelen die als rechtvaardig wordt ervaren’, klinkt het. ‘Voor gelijke activa zouden gelijke belastingen van toepassing moeten zijn.’

Coronataks multimiljonairs

Het wetsvoorstel van de PVDA om een ‘coronataks op multimiljonairs’ in te voeren, dat de linkse partij omschrijft als een ‘eenmalige’ versie van haar belasting op miljonairs, werd ook besproken. De PVDA geeft dus de voorkeur aan een uitzonderlijke belasting van 5 procent op vermogens van meer dan 3 miljoen euro.

Deze modaliteiten lijken niet overdreven in de ogen van de Franse econoom die eraan herinnerde dat het naoorlogse Duitsland in 1952 een heffing van 50 procent op vermogens had toegepast. Meer recent heeft de Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders een belasting van maximaal 8 procent voor de superrijken voorgesteld.

Tot slot heeft Thomas Piketty gesproken over de Franse vermogensbelasting (ISF), een belasting die vaak door onze Franse buren wordt bekritiseerd. Hoewel het ISF veel meer had kunnen opbrengen, is de opbrengst ervan in de loop van zijn bestaan vervijfvoudigd, zei hij, en hij voegde eraan toe dat de bewering dat het ISF een fiscale aderlating is geweest, derhalve onjuist is.

‘Het is een burgerdeugd om te laten zien dat iedereen een bijdrage levert’

‘Ik heb begrepen dat we geleidelijk kunnen overgaan van een belasting van 0,15 procent op effectenrekeningen naar een meer ambitieuze belasting van 5 procent of meer,’ voegde Piketty eraan toe. ‘Ik denk dat het belangrijk is om tijdens de overgang uiterst transparant te zijn, vooral over het aantal belastingbetalers dat zal worden belast, om het publiek te laten zien dat de regering er is om niet alleen de middenklasse maar ook de rijkste mensen te belasten.’

En om af te sluiten: ‘Ik denk dat het een echte burgerdeugd is om te laten zien dat iedereen een bijdrage levert.’

Lees ook:

Meer