Technologiesector: laagste niveau beursintroducties sinds financiële crisis

In de Verenigde Staten zijn beursintroducties van technologiebedrijven teruggevallen tot het laagste niveau sinds de uitbraak van de wereldwijde financiële crisis veertien jaar geleden. De volatiliteit van de aandelenmarkten, de stijgende inflatie en renteverhogingen blijken de interesse van beleggers ten aanzien van nieuwe noteringen te hebben verzuurd. Dat blijkt uit een rapport van consulent Refinitiv.

De onderzoekers van Refinitiv kwamen tot de vaststelling dat dit jaar tot nu toe slechts veertien Amerikaanse technologiebedrijven hun aandelen op de beurzen hebben laten noteren. Dat is het laagste niveau sinds dertien jaar geleden, toen amper twaalf introducties konden worden gemeld. 

Waarderingen

Bovendien hebben de introducties tot nu toe dit jaar amper 507 miljoen dollar opgebracht. Dat is het laagste bedrag dat sinds het begin van deze eeuw kon worden geregistreerd. “De totale introductievolumes zijn over de eerste negen maanden van dit jaar met 90,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar gedaald”, merkt Refinitiv op.

Analisten benadrukken dat een sterke daling van de waarderingen op de aandelenmarkt veel technologiebedrijven ervan heeft weerhouden om een beursintroductie na te streven. De prijs van de aandelen tegenover de gerealiseerde winsten bleek te zijn gedaald tot het laagste niveau sinds april twee jaar geleden.

“Vele beleggers hebben hun strategie aangepast, terwijl anderen hun wonden likken”, merkt James Gellert, chief executive van analist Rapid Ratings op. “Er is voor beursintroducties momenteel geen ideale omgeving aanwezig. Dat geldt vooral voor technologiebedrijven, die bij dergelijke operaties in sterke mate afhankelijk zijn van optimistische investeerders en markten.”

Uitstel

Rachel Gerring, analist Amerikaanse beursintroducties bij consulent Ernst & Young, voert aan dat de slechte prestaties van aandelen na de beursintroducties de interesse van beleggers naar nieuw waardepapier heeft getemperd.

“Technologie is op een buitensporige manier door de waardedalingen van de aandelen geraakt”, merkt Gerring op. “Vorig jaar werd de sector gekenmerkt door een aanzienlijke fondsenwerving. Daarvoor is bij een aantal bedrijven ook geen directe nood aan nieuwe middelen merkbaar.”

De analisten wijzen erop dat onder meer bedrijven zoals Reddit en ServiceTitan plannen koesterden om dit jaar naar de beurs te gaan, maar die projecten alvast tijdelijk hebben uitgesteld. In de Verenigde Staten toonden vooral sectoren zoals financiële dienstverlening en gezondheidszorg een interesse voor beursintroducties, gevolgd door energie en elektriciteit.

Jennifer Post, partner bij analist Thompson Coburn, wijst erop dat de activiteit op de energiemarkten wordt gestimuleerd door de verstoringen in de wereldwijde kanalen voor toelevering en distributie. Ook de toenemende interesse voor elektrische wagens vormt volgens haar een basis voor beursintroducties

“Deze gebieden zouden volgend jaar kandidaten voor beursintroducties moeten opleveren”, oppert Post. “Er zal in deze activiteiten immers nood zijn aan dringende kapitaalinvesteringen.”

(bg)

Meer