‘t Is gebeurd! Finland schaft de lessen cursief schrijven op school af

Finland, dat bekend staat voor de hoge kwaliteit van zijn onderwijs, heeft beslist om de lessen cursief schrijven op school af te schaffen. De cursussen zullen door de Finse onderwijsinstellingen worden afgebouwd en vervangen door een opleiding in toetsenbord-vaardigheden, die volgens de onderwijsraad van het land nuttiger zullen zijn voor de volgende generaties.

Cursief schrijven werd in Finland al minder voor de hand liggend nadat het land dertig jaar geleden een nieuwe manier had geïntroduceerd om letters te vormen. Minna Harmanen, lid van de Finse onderwijsraad, merkt op dat de huidige generatie jongeren niet langer een meerwaarde haalt uit de vaardigheid om snel letters en woorden op papier te kunnen zetten, waarvoor cursief schrijven werd ontwikkeld.

Moderne schrijfstijl

“Finse kinderen beginnen met cursief schrijven pas in het tweede jaar van het lager onderwijs en hebben amper één jaar tijd om de techniek onder de knie te krijgen vooraleer ze verder evolueren naar een grotere aandacht voor de content dan voor de vorm van hun geschriften,” verduidelijkt Minna Harmanen.

“Het Finse onderwijs evolueerde naar een meer moderne schrijfstijl, waardoor een aantal letters in het cursief schrijven heel sterk op elkaar lijken. Dat maakt het voor kinderen moeilijk om duidelijk te schrijven, terwijl de leerkrachten meer inspanningen moeten doen om het geproduceerde werk te lezen.”

“Het is veel duidelijker wanneer de kinderen in blokletters schrijven,” zegt Harmanen nog. “Ook de ouders hebben weinig opmerkingen gemaakt over de beslissing, al getuigden wel een aantal grootouders geschokt te zijn door de verandering. Alle anderen hebben echter positief gereageerd.”

Minna Harmanen voegt er aan toe dat de toetsenbord-vaardigheden bijzonder belangrijk zijn voor de arbeidsmarkt. Tevens wordt aangevoerd dat het probleem van de onleesbare doktersvoorschriften in de toekomst in Finland niet langer een probleem zal zijn.

Motorische vaardigheden

Ook een Brits onderzoek heeft al uitgewezen dat één op drie burgers de voorbije zes maand niet meer een brief of een aanverwant product heeft geproduceerd.

In de Verenigde Staten hebben een aantal staten het cursief schrijven al uit het lessenpakket gehaald. De Britse National Handwriting Association merkt echter op dat de moderne technologie weliswaar een grote impact heeft gehad op de menselijke communicatie, maar voegt er aan toe dat de schrijfvaardigheid bijzonder belangrijk blijft in het onderwijs en het dagelijkse leven.

“Investeringen in schrijfvaardigheid werpen hun vruchten af,” aldus de organisatie. Een aantal neurowetenschappers voert bovendien aan dat cursief schrijven helpt tot de ontwikkeling van het brein, motorische vaardigheden en zelfcontrole en dyslexie tegengaat.

In Frankrijk werd het cursief schrijven in het onderwijs bij de start van deze eeuw, na een korte onderbreking, opnieuw ingevoerd. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20