Superkern komt tegemoet aan gezondheidssector: twee koninklijke besluiten afgeschaft

De twee koninklijke besluiten die onvrede veroorzaakten bij het zorgpersoneel zijn van tafel. Dat is zaterdag overeengekomen tijdens de bijeenkomst van de ‘superkern’, de top van de federale regering en de tien partijen die de volmachten steunen.

Een van die besluiten geeft de gouverneurs de mogelijkheid om personeel op te vorderen. Een ander besluit laat zorgkundigen meer taken uitvoeren die voordien alleen door verpleegkundigen gedaan mochten worden. De onvrede over de wetteksten leidde al tot stakingsaanzeggingen in ziekenhuizen.

Op het wekelijkse overleg van de zogenaamde superkern werd zaterdag beslist de twee besluiten in te trekken. Technisch gesproken moeten er nu twee nieuwe kb’s worden gestemd die de effecten van de vorige twee teniet doen.

Immuniteitstests

Daarnaast is er ook een principieel akkoord over een maximumprijs voor de zogenaamde serologische tests voor Covid-19 bij de huisartsen. Bij serologische testen wordt nagegaan of iemand antilichamen heeft tegen het coronavirus en dus besmet is geweest. Er geldt een terugbetaling van 9,60 euro voor bepaalde doelgroepen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20