Studie: “Zon en wind kunnen klimaatverandering in toom houden”

Zonnekracht en windenergie kunnen een voldoende groei realiseren om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken. Daarbij moeten deze energiebronnen tot het einde van dit decennium wel minstens een verdere gemiddelde groei met 20 procent per jaar laten optekenen. Dat is de conclusie van een studie van de denktank Ember, gespecialiseerd in klimaatonderzoek.

“De opwekking van zonnekracht is vorig jaar wereldwijd met 23 procent gestegen, terwijl het aanbod aan windenenergie in dezelfde periode met 14 procent is gestegen”, benadrukt Ember. “Samen vertegenwoordigen deze hernieuwbare bronnen vorig jaar 10,3 procent van de totale wereldwijde elektriciteitsproductie.”

“Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover het jaar voordien. De snelste groei werd daarbij opgetekend in Nederland, Australië en Vietnam, waar de voorbije twee jaar ongeveer 10 procent van de elektriciteitsbehoefte van fossiele brandstoffen naar zonnekracht en windenergie overschakelden.”

Vergunningen

“Indien deze trends wereldwijd kunnen worden gerepliceerd en volgehouden, zou de energiesector mogelijk kunnen helpen om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad Celsius te beperken”, benadrukt onderzoeksleider Dave Jones.

Er wordt echter aan toegevoegd dat dit groeitempo momenteel vooral door lokale beperkingen, zoals de toekenning van vergunningen, wordt afgeremd. “Indien de overheden de groei in hernieuwbare energie willen versnellen, moeten inspanningen worden gedaan om deze knelpunten op te ruimen”, beklemtoont Jones nog.

Ondanks de vooruitgang van zonnekracht en windenergie, kende de elektriciteitsopwekking door steenkoolcentrales sinds het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw echter nog altijd de snelste groei.

Vorig jaar meldde die sector nog een toename met 9 procent tot 10.042 terawattuur. “Dit vertegenwoordigde 59 procent van de totale groei die de elektriciteitsvoorziening vorig jaar realiseerde”, werd in het rapport benadrukt.

De onderzoekers merken nog op dat de wereldwijde vraag naar elektriciteit het voorbije jaar een sterk herstel toonde. Daarbij werd een toename met 1.414 terawattuur of 5,4 procent tegenover het jaar voordien gemeld. Dat volume vertegenwoordigde het totale verbruik van de elektriciteitsmarkt in een land zoals India.

“We komen dichter bij een punt waar zonnekracht en windenergie de vraag naar elektriciteit kunnen dekken”, betoogt Jones. “Toch moet er nog een lange weg worden afgelegd. Alleen indien de huidige groeipercentages kunnen worden gehandhaafd, zullen die doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.”

China

De grootste stijging van de vraag naar elektriciteit werd het voorbije jaar opgetekend in China. Tegenover drie jaar geleden, voor de uitbraak van de coronapandemie, is de Chinese vraag naar elektriciteit met 13 procent gestegen.

“China is voor zijn productie van elektriciteit grotendeels afhankelijk van steenkool”, luidt het. “Toch werd vorig jaar op het gebied van hernieuwbare energie ook in dat land een nieuwe mijlpaal gemeld. Voor de eerste keer in de geschiedenis vertegenwoordigden zonnekracht en windenergie meer dan 10 procent van de totale Chinese elektriciteitsproductie.”

“Ook op het gebied van kernenergie en biobrandstoffen installeert China trouwens nieuwe recordvolumes”, voert het rapport nog aan. “Dit betekent dat op termijn de steenkoolproductie voor de opwekking van elektriciteit in China zal afnemen.”

“Het is echter niet duidelijk hoe snel dit proces zal verlopen. China zal voorlopig steenkool als een essentieel onderdeel van zijn energiestrategie blijven inzetten. Het land streeft immers naar een evenwicht tussen economische stabiliteit en klimaatdoelstellingen op langere termijn.”

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20