Studie Capgemini: ‘Daling uitstoot door energiesector is slechts tijdelijk’

Dit jaar zal de uitstoot van de wereldwijde energiesector tussen 7 en 8 procent lager liggen dan vorig jaar. Die daling zal echter louter van tijdelijke aard blijken. De meeste landen blijken er immers nog steeds niet in te lukken om de productie en consumptie van energie af te stemmen op de klimaatdoelstellingen op langere termijn. Dat zegt een rapport van consulent Capgemini.

Volgens Capgemini zijn de lagere emissies grotendeels het gevolg van een verminderde vraag naar olie en gas in sectoren zoals transport en zware industrie. ‘Een dergelijke daling in ongekend, want vorig jaar was er slechts sprake van een inkrimping met 0,4 procent,’ erkent de consulent. ‘Het is echter heel onwaarschijnlijk dat deze trend een blijvend karakter zal hebben.’

Loskoppeling

‘Naarmate de beperkingen op mobiliteit door de coronacrisis weer afnemen, zal de uitstoot wellicht opnieuw stijgen,’ aldus Capgemini. ‘De meeste landen slagen er nog altijd niet in om de groei van hun bruto binnenlandse product los te koppelen van de emissies die door de energiesector worden geproduceerd.’

De introductie van een efficiënte emissiekost is volgens Capgemini een belangrijke voorwaarde om een ommekeer op langere termijn te kunnen realiseren.

‘Emissierechten hadden in de Europese Unie vorig jaar een gemiddelde kostprijs van 27 euro per ton,’ aldus de consulent. ‘Volgens sommige milieugroepen zal echter tegen het einde van dit decennium een kostprijs van minstens 50 euro nodig zijn om op langere termijn naar een klimaatneutrale economie te kunnen streven.’

Waterstof

Daarnaast moet volgens Capgemini ook een stimulerend beleid worden ontwikkeld voor initiatieven die streven naar de massale implementering van duurzame energie. Waterstof is daarvan volgens de consulent een voorbeeld.

‘Waterstof wordt vaak als een duurzame oplossing naar voor geschoven voor sectoren zoals luchtvaart en scheepvaart en voor verwarming,’ aldus Capgemini. ‘Er moet daarbij echter wel worden vastgesteld dat vorig jaar 99 procent van de geproduceerde waterstof afhankelijk was van fossiele brandstoffen. Er moet dan ook worden beseft dat waterstof momenteel voor een duurzame economie nog altijd geen wondermiddel is.’

Ook de energiezekerheid kan volgens de consulent een knelpunt vormen. ‘Productiesites van fossiele brandstoffen worden massaal uit dienst genomen en vervangen door duurzame alternatieven,’ zegt Capgemini. ‘Veel minder wordt echter aandacht besteed aan mogelijkheden voor de opslag van energie of verbeterde netwerken.’

‘Dergelijke toepassingen zijn immers noodzakelijk om aan de gebruiker te allen tijde een voldoende levering te garanderen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20