Strengere kapitaalregels op komst voor de banken: “Dit kan leiden tot hogere kredietkosten voor de consument”

De Europese Commissie zal in het najaar een wetsvoorstel publiceren om de finale Bazel III-regels te implementeren. Het voorstel beschrijft onder meer de kapitaalbuffers die de banken moeten aanleggen in verhouding tot de kredieten die ze hebben uitstaan. De bankenfederatie Febelfin waarschuwt voor de nefaste gevolgen van de strengere regelgeving.

Waarom is dit belangrijk?

Als antwoord op de financiële en economische crisis van 2008 werd een herziening van de Bazel-regels doorgevoerd die de financiële sector gezonder en risicobestendiger moeten maken. De eerste fase van de hervorming richtte zich op het versterken van kapitaal -en liquiditeitsbuffers. De finale elementen van het hervormingspakket richten zich vooral op het risicobeheer van banken.

De nieuwe regels van het Bazel Comité voor Bankentoezicht zullen in 2023 van kracht zijn. Die regels, ook wel de Bazel III-standaarden genoemd, moeten de banken beter bestand maken tegen toekomstige crisissen en richt zich op de kapitaalbuffers en het risicobeheer.

Hogere kredietkosten

Febelfin waarschuwt in een persbericht dat de verscherpte regels niet zonder impact op de financiële sector en de reële economie zijn. De federatie verwijst daarbij naar een eigen onderzoek waaruit blijkt dat de finale Bazel III-standaard de kapitaalbehoefte van de Europese banken een hoge vlucht doet nemen. “Volgens het rapport zou het gaan om 170 à 230 miljard euro aan extra kapitaalbehoeften”, aldus Febelfin.

Voorts benadrukt Febelfin dat de Belgische banken al grote inspanningen hebben geleverd om tot een veerkrachtig banksysteem te komen. “Niet alleen door de opbouw van robuuste kapitaalbuffers, maar ook door de realisatie van betrouwbare interne modellen voor risicoberekening”, klinkt het. “De structurele verbetering van het risicobeheer werd door de Europese Bankenautoriteit ook bevestigd in haar jaarlijkse benchmarking.”

Volgens Febelfin zullen de strengere kapitaalvereisten resulteren in hogere kosten voor de banken omdat “eigen vermogen een duurdere financieringsbron is dan schuld.” De federatie sluit daarbij niet uit dat dat kan leiden tot hogere kredietkosten voor de consument. “Dat resulteert op zijn beurt tot minder kredietaanvragen en dus minder investeringen”, zegt Febelfin.

Toezichthouders voor volledige implementatie

De Belgische bankensector heeft een paar concrete voorstellen uitgewerkt om de hervormingen beter af te stemmen op de Belgische economie. “De voorstellen, redelijk technisch van aard, zijn bedoeld om de kapitaalbuffers van banken minder aanzienlijk te doen toenemen en om de negatieve gevolgen in te dijken voor de financiering van de publieke sector en bedrijven zonder rating”, laat de koepel van de Belgische banken weten. Concreet wil de sectorfederatie een te stevige verhoging van de kapitaalvereisten vermijden.

Terwijl de banken zich zorgen maken over de Bazel III-regels roepen de centrale toezichthouders op om de regels te implementeren zoals ze beschreven staan in het wetsvoorstel. 25 banken hebben daarvoor opgeroepen in een open brief gericht aan Mairead McGuinness, de Europees commissaris voor Financiële Diensten. Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB), is één van de ondertekenaars.

De toezichthouders wijzen erop dat de coronacrisis het belang van goed gekapitaliseerde banken heeft onderlijnd. “De pandemie toont dat meer weerbare banken beter in staat zijn om de reële economie te ondersteunen, zelfs ten tijde van crisis. Het kader afbouwen zou niet in het belang zijn van Europa”, klinkt het.

(lb)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20