Streaming geniet steeds meer voorkeur op traditionele televisie

Als een programma met beeldcontent tegelijkertijd beschikbaar is op zowel een betalende streamingdienst als een live televisiekanaal, zullen volwassen kijkers in het merendeel van de gevallen de eerste optie kiezen. Dat zegt een studie van analist Aluma Insights, gebaseerd op een enquête bij een reeks gebruikers van betaalde streamingdiensten.

De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat dit publiek meer dan twee keer vaker zou opteren voor een betalende streamingdienst dan voor een lineair televisieplatform.

Waarom is dit belangrijk?

Producenten van beeldcontent hebben een bredere keuze om hun product te lanceren dan in het verleden. Uit de studie van Aluma blijkt echter dat de streamingplatformen bij het publiek steeds populairder worden. Naarmate de consument jonger wordt, hoe meer kans er bovendien blijkt dat de streamingdienst boven het reguliere televisieplatform wordt verkozen.

Verschil tussen leeftijdsgroepen: Er kan volgens de studie van Aluma een duidelijke breuk in de voorkeuren voor het type platform worden vastgesteld.

 • De onderzoekers stelden vast dat respondenten uit de leeftijdscategorie boven vijfenzestig jaar 50 procent meer geneigd zijn om bij de consumptie van beeldcontent een regulier televisieprogramma te verkiezen boven een streamingplatform.
 • Daarentegen verkozen ondervraagden uit de leeftijdsgroep tussen vijfenvijftig en vierenzestig jaar 1,4 keer een betaalde streamingdienst boven het traditionele televisiekanaal.
 • “Dat percentage loopt verder op naarmate de leeftijd afneemt”, voeren de onderzoekers aan. “In de groep tussen achttien en vierentwintig jaar bleek men immers 5,3 keer meer voor een streamingdienst dan voor het televisieplatform te kiezen.
  • “Het enige publiek dat live televisiekanalen verkiest boven betaalde streaming is het segment van de vijfenzestigplussers”, geeft Michael Greeson, hoofdanalist bij Aluma, aan. “Dat is een veelzeggende vaststelling. Alle anderen leeftijdsgroepen verkiezen streaming boven televisie.”
  • “Dit is zelfs het geval in de leeftijdsgroep van vijfenvijftig tot vierenzestig jaar, die volwassenen van middelbare leeftijd waren toen Netflix zestien jaar geleden van start ging. Toch verkiezen ook zij streaming boven lineaire televisiekanalen.”

Motivaties: Er kunnen volgens de onderzoekers ook een aantal concrete redenen worden geciteerd waarom de meeste leeftijdsgroepen een voorkeur voor streaming tentoon spreiden.

 • Daarbij wordt onder meer opgemerkt dat streaming minder intensief met reclame wordt geconfronteerd dan vele televisiestations.
 • Anderzijds kunnen de programma’s op streamingdiensten worden bekeken op een ogenblik dat door de gebruiker wordt gekozen. Op televisie moet immers de volgorde van de programmering van het platform worden gevolgd.
 • Bovendien zijn de streamingplatformen de omgeving waar dit publiek inmiddels het grootste deel van hun beeldcontent consumeren. Het valt dit publiek ook gemakkelijker om in deze omgeving interessante content te vinden.
  • Terwijl oudere generaties meer dan de andere leeftijdsgroepen erkenden belang te hechten aan streamingplatformen met minder reclame, benadrukten jongere groepen vaker bij streaming toch al de meeste programma’s te bekijken en het in die omgeving gemakkelijker te vinden om interessante content te zoeken. 

“De resultaten van de studie zijn vrij duidelijk”, besluit Greeson. “Wanneer netwerken het platform moeten kiezen waarop ze best hun content voor jongere volwassenen lanceren, zal een strategie met streaming als eerste keuze de beste resultaten opleveren.”

Meer