Staking in Klein Kasteeltje symptoom voor nieuwe golf aanvragen asiel?

Vandaag staakt het personeel van Fedasil, de dienst die vluchtelingen moet opvangen. Dat is een rechtstreeks gevolg van de nieuwe golf asielaanvragen die België momenteel overspoelt. Die gaat naar 3.300 aanvragen per maand voor september, een duidelijke piek. Daardoor loopt het eerste opvangcentrum, het zogenaamd ‘Klein Kasteeltje’ in Brussel helemaal vol.

  • Dat leidt dus tot een staking, omdat het personeel de werkdruk niet meer aankan. En toch is het wat verwonderlijk: bij de regeringsonderhandelingen haalde het departement Asiel en Migratie erg veel extra geld binnen. Maar door Covid-uitbraken én de overstromingen raakte de huidige capaciteit snel helemaal volzet, én de meer dan 5.000 voorziene nieuwe plaatsen zijn er nog niet.
  • Bovendien lijkt de migratiepiek tijdelijk, als gevolg van de val van Kaboel kwamen plots een hele golf Afghanen binnen, maar deze maand al lijkt die stroom op te drogen. Of toch voorlopig, althans. Want aan de grenzen van de EU is er wel degelijke een toename van de instroom. Op termijn van enkele maanden sijpelt dat dus mogelijks door tot België.
  • Bovendien stuurt de Vivaldi-regering aan op een andere aanpassing van de spelregels, om een nijpend probleem op te lossen. “Je hebt heel wat mensen die in België toekomen, die eigenlijk in een ander land asiel hebben aangevraagd, of zelfs al asiel gekregen hebben, én toch naar hier komen. Dat belast het systeem. Er is het fameuze Dublin-akkoord. Maar we moeten die Europese regels aanpassen”, zo stelt bevoegd staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V).
  • Mahdi wil dat dergelijke asielzoekers, die elders een aanvraag lopen hebben, niet langer dan het recht op opvang zouden moeten krijgen. Maar dat moet op Europees niveau geregeld worden, en daar is zo’n verstrenging zeker voor de linksere EU-landen, die de solidariteit willen behouden zien, niet evident. En evenmin voor de Oost-Europese landen, die op die manier een groot deel asielaanvragers zien vertrekken naar West-Europa.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20