Sponsoring geeft Olympische Spelen Tokio een onverhoopte injectie

De organisatie van de Olympische Spelen van Tokio volgende zomer zal in totaal een bedrag van 1.350 miljard yen (11,4 miljard euro) kosten. Dat heeft Gakuji Ito, financieel directeur van Tokyo 2020, gezegd. In dat budget is alleen geen rekening gehouden met een bedrag van 3 miljard yen om de marathon en het snelwandelen naar Sapporo te verhuizen.

Het geraamde budget voor de Olympische Spelen is ongewijzigd gebleven tegenover eerdere inschattingen vorig jaar. Nochtans moesten de organisatoren grotere uitgaven voor veiligheid en transport voorzien.

‘Het was mogelijk om die meerkost gedeeltelijk op te vangen,’ voert Tokyo 2020 aan. ‘We konden rekenen op hogere inkomsten uit binnenlandse sponsoring en een sterke ticketverkoop.’

Noodfonds

Woordvoerders van Tokyo 2020 gaven toe dat het nog niet duidelijk is wie de kosten voor de verhuis van de marathon en het snelwandelen zal moeten dragen. Mogelijk kan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hiervoor worden aangesproken. Het is echter niet uitgesloten dat die last door de lokale organisatoren moet worden gedragen. Begin volgend jaar zou een beslissing volgen.

Het IOC had in oktober nog opschudding veroorzaakt bij de lokale autoriteiten door te eisen dat beide disciplines zouden verhuizen naar de noordelijker gelegen stad Sapporo. Die ingreep moest de atleten beschermen tegen de ergste pieken van de zomerhitte in de Japanse hoofdstad.

Indien het IOC weigert de verhuiskosten naar Sapporo te dragen, willen de organisatoren op een speciaal noodfonds beroep doen.

Tokyo 2020 heeft een noodfonds van 27 miljard yen opgezet om extra kosten door mogelijke natuurrampen te dekken. Dat was ook het geval bij de tyfoon Hagibis, die de wereldbeker rugby in het gedrang bracht.

Sterke interesse

Gakuji Ito benadrukte wel dat een aantal onvoorziene gebeurtenissen de organisatiekosten mogelijk nog kunnen doen oplopen. ‘Het is onmogelijk om alle mogelijke incidenten in te schatten’, zegt Ito.

‘Als er daadwerkelijk nog onverwachte kostenposten opduiken, kan het totaalbudget uiteindelijk nog tot meer dan 1.350 miljard yen oplopen.’

De organisatiekosten vallen alvast duurder uit dan de ramingen voor de daaropvolgende edities in Parijs (6,85 miljard euro) en Los Angeles (6,22 miljard euro).

Een gedeelte van die hoge kostprijs kan wel worden opgevangen door een succesvolle sponsorcampagne. Die heeft tot nu toe al bijna 3 miljard euro opgeleverd. Daarmee liggen de inkomsten uit sponsoring nu al dubbel zo hoog dan oorspronkelijk was ingeschat.

Ook de vraag naar tickets overtreft ruimschoots de verwachtingen. Bij de jongste toewijzing van 1 miljoen tickets aan de lokale bevolking, bleken de organisatoren 23 miljoen aanvragen te hebben ontvangen. In totaal hebben Japanse supporters al 3,57 miljoen tickets toegewezen gekregen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20