Spaarkrediet

 

Een spaarkrediet kan worden ondergebracht bij de doorlopende kredieten. Het is namelijk een leenvorm waarbij je gedurende de looptijd geen aflossingen doet. In deze periode betaal je dus enkel rente. Toch zul je na verloop van tijd ook het geleende geld terug moeten gaan betalen. Om die reden spaar je met behulp van een zogenaamde spaarverzekering gedurende de looptijd van het spaarkrediet kun je dan kapitaal opbouwen om de leensom uiteindelijk mee af te betalen.

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

Het bedrag dat je bij een spaarkrediet maximaal kunt lenen wordt ook wel de kredietlimiet genoemd. Op het ogenblik dat je een dergelijk krediet afsluit wordt er een kredietlimiet afgesproken met de kredietverstrekker. Meer dan dit geldbedrag kun je dan ook niet lenen als je een spaarkrediet aan bent gegaan. Op het moment dat je een bedrag op wilt nemen van het spaarkrediet dan kun je dit aangeven door middel van een opnameformulier. Je bepaalt altijd zelf hoeveel geld je opneemt, mits je de maximale kredietlimiet hiermee niet overschrijdt.

Hoe kan ik een spaarkrediet afsluiten?

Wanneer je een spaarkrediet aan wilt gaan, dan zal er in een zogenaamde rentekredietovereenkomst ondertekent dienen te worden. Een dergelijke overeenkomst zal een bepaalde periode, bijvoorbeeld vijf jaar, van kracht zijn. Na deze periode kun je de overeenkomst eventueel verlengen. Tevens zul je een spaarverzekering af dienen te sluiten met een looptijd van 15 tot 20 jaar. Je moet er echter wel voor zorgen dat de spaarpolis zodanig op is gebouwd dat je aan het einde van de looptijd voldoende geld hebt gespaard om het krediet helemaal mee af te betalen met behulp van de verzekeringsuitkering.

Rente en premie van een spaarkrediet

Door een spaarkrediet af te sluiten, ga je ermee akkoord dat je enkel rente betaalt over het, uit het spaarkrediet opgenomen, saldo. Behalve deze rente dien je eveneens een premie te voldoen ten bate van de spaarverzekering. Je hebt met een spaarkrediet dus in feite te maken met zowel een leenvorm als een spaarverzekering. Deze twee onafhankelijke kostenposten zijn echter wel indirect met elkaar verbonden omdat het krediet afgelost zal gaan worden met de opbrengst van de spaarverzekering.

Wat zijn de pluspunten van een spaarkrediet?

Een spaarkrediet heeft een aantal voor- en nadelen. De meest voorname pluspunten zijn onder andere:

  • Lage maandlasten omdat je alleen rente hoeft te betalen en geld dient te sparen voor de afbetaling. Dit sparen doe je doorgaans door middel van een afgesloten levensverzekering,
  • Alleen over het geldbedrag dat je op hebt genomen, hoef je rente te betalen,
  • Net zoals bij een doorlopend krediet kun je ook bij een spaarkrediet tussentijds kosteloos aflossingen doen. Er zal dan ook geen boete in rekening worden gebracht door de kredietverstrekker.
  • Je maakt gebruik van de spaarverzekering voor je aflossing. Gedurende de looptijd zal er dan ook geen aflossing plaats hoeven vinden.
  • Een spaarkrediet kent een flexibele manier van geld opnemen en geld storten,
  • Onder bepaalde voorwaarden kun je de rente van een spaarkrediet aftrekken van de belasting. Je mag de rente namelijk als aftrekpost op voeren op het ogenblik dat je de leensom van het spaarkrediet wordt gebruikt voor het aanbrengen van verbeteringen aan je eigen huis.

Wat zijn de minpunten van een spaarkrediet?

Zoals al gezegd, kent een spaarkrediet niet alleen voor-, maar ook een aantal nadelen. Enkele minpunten van deze leenvorm zijn:

  • De hogere kosten die je moet maken omdat je gebruikmaakt van een extra verzekering,
  • De lange looptijd van het krediet,
  • De variabele rente zal eveneens gaan stijgen op het ogenblik dat ook de marktrentes in de lift zitten,
  • Je kunt het spaarkrediet niet als een gunstige leenvorm zien op het moment dat je slechts een korte periode over wat extra financiële speelruimte wilt beschikken.

Het aflossen van een spaarkrediet

Bij een spaarkrediet kun je kosteloos, en dus boetevrij, de totale leensom ineens aflossen, om het vervolgens eveneens kosteloos opnieuw op te nemen op het ogenblik dat je extra financiële speelruimte nodig hebt. Uiteraard kun je een spaarkrediet ook deels afbetalen, of geld sparen door middel van maandelijks een vast bedrag van je zichtrekening over te boeken naar het rentekrediet dan je af hebt gesloten.

Om er zeker van te zijn dat je een spaarkrediet ook daadwerkelijk probleemloos af kunt lossen, zal een kredietverstrekker altijd je terugbetalingscapaciteit checken voordat het krediet zal worden verstrekt. Om die reden zul je dan ook altijd over een vast inkomen moeten beschikken als je in aanmerking wilt komen voor deze leenvorm. Het financieel risico dat een kredietverstrekker loopt door je een spaarkrediet te verstrekken is immers behoorlijk groot te noemen. Ook zal er vooraf altijd een toetsing worden gedaan bij het CKP om zeker te weten dat je niet op een onverantwoorde wijze geld leent, bijvoorbeeld omdat je al één of meerdere leningen of kredieten open hebt staan.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20