Slechts 25 megasteden produceren helft van alle broeikasgassen

Slechts 25 metropolen, waarvan het merendeel in China, zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle broeikasgassen afkomstig van een selectie van 167 bestudeerde steden over de hele wereld.

Waarom is dit belangrijk?

In 2015 stemden 196 landen in met het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Uit het jaarlijkse klimaatrapport van het milieubureau van de Verenigde Naties (Unep) blijkt echter dat we nog steeds afstevenen op een temperatuurstijging van meer dan 3 graden tegen het einde van de 21ste eeuw. Hoewel ze slechts 2 procent van het aardoppervlak bedekken, dragen steden in grote mate bij tot de klimaatcrisis.

Uit een nieuwe studie op basis van een steekproef van 167 steden verspreid over de hele wereld blijkt nu dat slechts 25 megasteden maar liefst 52 procent van de broeikasgasemissies veroorzaken. De bevindingen werden vandaag gepubliceerd in het vaktijdschrift Frontiers in Sustainable Cities

“Tegenwoordig woont meer dan 50 procent van de wereldbevolking in steden”, zegt  Shaoqing Chen van de Sun Yat-sen Universiteit in China, coauteur van de studie. “Steden zijn naar verluidt verantwoordelijk voor meer dan 70 procent van de broeikasgasemissies en ze dragen een grote verantwoordelijkheid om de wereldeconomie CO2-vrij te maken.”

Megasteden in Azië

De onderzoekers richtten zich vooral op steden in China, India, de Verenigde Staten en de Europese Unie vanwege hun grotere bijdrage aan de wereldwijde uitstoot. De grootste uitstoters zijn megasteden in Azië, zoals Shanghai in China en Tokio in Japan. Maar uit de gegevens over emissies per hoofd blijkt ook dat steden in Europa, de Verenigde Staten en Australië “een aanzienlijk hogere uitstoot” hadden dan de meeste steden in ontwikkelingslanden.

China, dat in deze studie als ontwikkelingsland wordt geclassificeerd, had ook verschillende steden waar de uitstoot per hoofd van de bevolking gelijk was aan die van ontwikkelde landen. Al is enige nuance op zijn plaats, menen de onderzoekers. “Veel ontwikkelde landen besteden hun productieketens met een hoge CO2-uitstoot uit aan China, wat de exportgerelateerde emissies voor China verhoogt.”

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20