In de rijke wereld is luchtkwaliteit van steden duidelijk verbeterd; elders is de situatie verslechterd

In de rijkere landen hebben de grote steden de voorbije decennia een duidelijke verbetering van de uitstoot van broeikasgassen laten optekenen. De luchtvervuiling per hoofd van de bevolking is in die gebieden sterk gedaald. Dat blijkt uit een studie van de Europese Commissie, gebaseerd op een analyse van metingen die midden vorig decennium werden gedaan door de Emissions Database for Global Atmospheric Research (Edgar).

De bevindingen toonden echter tegelijkertijd dat de emissies van de stedelijke regio’s in de ontwikkelingslanden tijdens diezelfde periode een drastische stijging hebben laten optekenen.

Verstedelijking

“De wereldbevolking heeft op veertig jaar een groei met 80 procent geregistreerd”, verduidelijken de onderzoekers. “Maar terwijl de stedelijke populatie tijdens die periode bijna een verdubbeling liet optekenen, kende het platteland slechts een bevolkingsaangroei met 40 procent.”

“Momenteel woont bijna de helft van de totale bevolking op aarde in stedelijke centra. De grootste metropolen – steden met minstens één miljoen inwoners – herbergen inmiddels bijna een kwart van de wereldpopulatie. Als gevolg van deze demografische trends zijn de stedelijke centra verantwoordelijk geworden voor een steeds groter deel van de ecologische voetafdruk die de mensheid laat optekenen.”

De studie toonde dat aan dat amper 1 procent van het oppervlak van de aarde verantwoordelijk is voor bijna de helft van de wereldwijde emissies van broeikasgassen en vervuilende stoffen. “De stedelijke regio’s vertegenwoordigen tussen 70 procent en 80 procent van de wereldwijde uitstoot”, merken de onderzoekers op.

“In de loop van de voorbije decennia zijn de stedelijke emissies wereldwijd toegenomen. De jongste cijfers tonen echter aan dat de stedelijke emissies per hoofd van de bevolking het sterkst zijn toegenomen in ontwikkelingslanden, waar de stedelijke bevolking ook een drastische groei heeft gekend.”

“Daarentegen hebben de stedelijke emissies per hoofd van de bevolking in de ontwikkelde wereld een daling laten optekenen”, zeggen de onderzoekers nog. “In de rijkere landen verschuiven deze gebieden immers steeds meer van industrie naar diensten. Bovendien worden er ook maatregelen geïntroduceerd om milieuproblemen aan te pakken.”

Inspiratiebron

“Daardoor is de luchtvervuiling afgenomen en zijn de emissies van koolstofdioxide tot een lager niveau gereduceerd. Door de achteruitgang van de industriële activiteit, de uitbouw van de diensteneconomie en doelgerichte ingrepen zijn de stedelijke centra in de rijkere landen in staat geweest om economische groei en emissies van elkaar los te koppelen.”

“Deze inspanningen zouden ook een inspiratiebron moeten vormen voor een bijsturing van de beleidsvorming in de stedelijke centra in de derde wereld”, opperen de onderzoekers.

“Hoewel klimaatverandering een wereldwijde uitdaging vormt, vertegenwoordigt luchtkwaliteit een meer lokaal probleem dat moet worden aangepakt om de blootstelling van de plaatselijke bevolking aan schadelijke verontreinigende stoffen te verminderen en uiteindelijk de impact op de menselijke gezondheid en de ecosystemen te verminderen.”

(tb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20