Slechts 210.000 jobs bijgekomen in november in de Verenigde Staten: is het herstel abrupt tot een einde gekomen?

De Verenigde Staten konden in oktober uitpakken met een sterk banenrapport. Spijtig genoeg is het land er niet in geslaagd om een vervolg te breien aan dat succes. Maar er is ook een positieve keerzijde: de werkloosheid daalt.

Veel minder dan verwacht, en veel minder dan in oktober. Volgens berekeningen van het officiële Bureau voor de Statistiek van de VS werden vorige maand slechts 210.000 banen gecreëerd. Dat is veel lager dan eerdere voorspellingen. Die gingen uit van twee keer zoveel nieuwe jobs. Tijdens de afgelopen twee maanden werd er immers een sterker economisch herstel opgetekend aan de overzijde van de Atlantische Oceaan.

In oktober werden 577.000 banen gecreëerd. Het cijfer voor november is het laagste sinds december 2020, toen het aantal daalde als gevolg van de tweede besmettingsgolf. Er is echter ook goed nieuws.

Minder werkloosheid

Hoewel er minder banen zijn gecreëerd, is de werkloosheid gedaald. Het daalde tot 4,2 procent, het laagste niveau sinds het begin van de gezondheidscrisis. De arbeidsparticipatie is gestegen tot 61,8 procent, het hoogste peil sinds het begin van de pandemie.

In de afgelopen drie maanden zijn er meer dan een miljoen banen bijgekomen, waaruit blijkt dat het herstel nog steeds op schema ligt, aldus economen die door CNN Business werden geïnterviewd en die liever naar de lange termijn kijken. Sinds het begin van het jaar zijn er 6 miljoen banen bijgekomen, en het gemiddelde per maand bedraagt 555.000: vooral in de zomer zijn er veel banen bijgekomen.

De impact van Omikron

De variant is een nieuw element in het verhaal. Het geeft aanleiding tot bezorgdheid op vele verschillende niveaus en kan ook gevolgen hebben voor de tewerkstelling terwijl de besmettelijkheid van de nieuwe variant en de resistentie van de vaccins worden geëvalueerd. Maar de cijfers voor november werden afgesloten voordat het nieuws over Omikron bekend was.

Media vragen zich dan ook ook af of november geen gemiste kans was om meer jobs te creëeren, aangezien de jobcreactie nu onder druk komt te staan als gevolg van de Omikron-variant.

Voorts mogen we de impact van de detailhandel op de jobcijfers niet uit het oog verliezen. In een normale situatie werven die extra mensen aan met de feestdagen in het verschiet, maar die sector heeft nu net jobs verloren (het aantal is gedaald omdat het moeilijk is mensen aan te werven en omdat er minder ontslagen zijn gevallen). In de be- en verwerkende industrie, de sector professionele dienstverlening, de opslag, de bouw en de transportsector zijn de meeste banen gecreëerd.

534.000 banen in werkelijkheid?

De studie van een andere organisatie, ADP, telde de creatie van 534.000 banen in november. Kan dit te wijten zijn aan een verschil in berekening? Een door CNN geïnterviewde deskundige, Thomas Simons van Jefferies, is van mening dat de algemene loongegevens niet stroken met andere indicatoren die de bedrijvigheid op de arbeidsmarkt meten, misschien omdat de detailhandel zijn contracten dit jaar later dan gewoonlijk vastlegt. Dit zal worden bevestigd, of niet, in de resultaten van december.

Meer