Shorters op de beurs, hoe werkt short selling?

Wanneer je de keuze maakt om te gaan beleggen lijkt het voor de hand liggend dat je gaat speculeren op een stijging van bijvoorbeeld de koers van het aandeel of het andere beleggingsproduct waarin je hebt geïnvesteerd. Toch is dat niet altijd het gewenste scenario. Het is namelijk ook mogelijk om als belegger te profiteren van een dalende koers. Dat gebeurt door short te gaan op bijvoorbeeld een positie op aandelen. Het zogenaamde ‘short selling’ kan in de praktijk lucratief uitpakken, maar er zijn ook niet onaanzienlijke risico’s aan verbonden. Wil jij graag alles te weten komen over shorters op de beurs en hoe short selling nu precies werkt? Dan kan de informatie in dit artikel voor jou bijzonder interessant zijn.

Wat is short selling precies?

Short gaan of het zogenaamde ‘short selling’ is vandaag de dag een bijzonder vaak gehoorde term binnen de beleggingswereld. Op het ogenblik dat een belegger ervoor kiest om short te gaan, betekent dat in de basis eigenlijk dat hij of zij aandelen gaat verkopen die eigenlijk niet in bezit zijn. Op die manier hoopt men te kunnen profiteren van een daling van de beurskoers. De short seller gaat er in deze situatie dus vanuit dat de waarde van bijvoorbeeld het gekozen aandeel niet zal stijgen, maar wel een terugval zal kennen. Wanneer de belegger in kwestie de aandelen later terugkoopt bedraagt het verschil tussen de aankoop- en de verkoopprijs het uiteindelijke rendement (of het verlies). In de praktijk is het niet alleen mogelijk om short te gaan op aandelen. Ook obligaties kan men shorten evenals afgeleide producten zoals opties en futures.

Wat zijn de voordelen van short selling?

Ondanks het risico dat short selling toch wel met zich meebrengt, is het zo dat die handelswijze door de jaren heen stelselmatig populairder is geworden. Dat is ongetwijfeld het gevolg van de eveneens niet onbelangrijke voordelen die eraan verbonden zijn. Welke voordelen dat nu precies zijn, wordt duidelijk aan de hand van dit overzicht:

  1. Misschien wel het belangrijkste voordeel van short selling is terug te vinden onder de vorm van de flexibiliteit die ermee aan de dag wordt gelegd. Door te shorten op de beurs is het dan ook niet alleen meer mogelijk om te profiteren van een stijgende, maar ook van een dalende koers.
  2. Short selling maakt het mogelijk om je posities te “hedgen“. Dat betekent dat het financiële risico dat je loopt met de ene investering kan worden afgedekt door middel van een andere investering. Het innemen van shortposities ten opzichte van gekochte aandelenposities zorgt er dus met name voor dat het marktrisico voor een stuk kan worden ingedekt. Zo creëer je onrechtstreeks een extra baken tegen mogelijks verlies.
  3. Short sellers weten vaak indrukwekkende winsten neer te zetten die het gevolg zijn van een snel dalende koers. Wanneer een aandeel een opwaartse beweging maakt, gebeurt dat doorgaans vrij langzaam. Dat geldt veelal niet voor een dalende koers. Gaat een bepaald aandeel onderuit? Dan kan dat behoorlijk drastisch zijn waardoor short posities daar op financieel vlak optimaal van zullen kunnen profiteren.

Welke nadelen brengt short selling met zich mee?

Buiten de voordelen die zijn verbonden aan short selling is het voor beleggers altijd van belang om er rekening mee te houden dat er ook nadelen aan verbonden zijn. Het spreekt voor zich dat we ook die speciaal voor jou even netjes op een rij zetten:

  1. Bij short selling is het potentiële verlies waar je als belegger mee kan worden geconfronteerd in principe onbeperkt. Dat is een belangrijk verschil ten opzichte van het innemen van long posities. In dat geval blijven de verliezen immers beperkt tot de oorspronkelijke inleg die je hebt gedaan. Let wel, dat is uitsluitend het geval wanneer je niet hebt gekocht op marge. De prijs kan in dat geval immers niet onder de nul dalen. Bij shortposities is het theoretische verlies dat je kan oplopen in principe onbeperkt. Dat komt doordat een aandeel in theorie gewoon blijvend zou kunnen doorstijgen.
  2. Het shorten van aandelen gaat gepaard met bepaalde kosten. De kosten die je moet betalen voor het “lenen” van de aandelen in kwestie is afhankelijk van het aandeel in kwestie. Bovendien is het ook nog eens zo dat die kostprijs dagelijks kan verschillen. Dat is het gevolg van het spel van vraag en aanbod.
  3. Een derde nadeel waar short sellers rekening mee dienen te houden, heeft betrekking op de dividenden. Dat is echt een ongelofelijk belangrijk nadeel. Op het moment dat een bedrijf beslist om dividenden uit te keren, terwijl jij een shortpositie hebt, heeft dat namelijk als gevolg dat jij het bruto dividend dient te betalen. Het spreekt wel voor zich dat het dividend van de koers zal worden afgetrokken waardoor er voor jou per saldo weinig verandert.

Naast bovenstaande nadelen is het zo dat er bij short selling sprake kan zijn van een zogenaamde ‘short squeeze‘. Shorters zullen in dat geval hun positie afsluiten door het terugkopen van de aandelen. Op het ogenblik dat elke belegger (of in ieder geval een grote groep) ervoor kiest om dat tegelijkertijd te doen (bijvoorbeeld naar aanleiding van positief nieuws dat is verschenen), is het mogelijk dat de koers van het aandeel in kwestie een sterke stijging zal doormaken. Een dergelijke situatie heeft door de jaren heen heel wat short sellers in de problemen gebracht. Wees dus zeker altijd aandachtig voor het ontstaan van een short squeeze en tracht er steeds zo efficiënt mogelijk op te anticiperen.

Wanneer is short selling iets voor jou?

Het shorten van aandelen werkt in de praktijk toch wel even anders in vergelijking met het long gaan op aandelen. Eigenlijk wordt de omgekeerde handelswijze toegepast, maar de risico’s zijn aanzienlijk groter. Dat laatste is het gevolg van het feit dat je meer kan verliezen dan alleen maar de inleg die je hebt gedaan. Omwille van die reden wordt het shorten van aandelen in de praktijk eigenlijk uitsluitend aangeraden aan mensen die:

  • Over een niet onaanzienlijke kennis beschikken met betrekking tot beleggen;
  • Zelf reeds heel wat praktijkervaring hebben opgedaan met beleggen;
  • Een hoge risicoacceptatie hebben;

Ben jij iemand die niet voldoet aan de hierboven aangegeven vereisten? In dat geval is het mogelijk interessanter om andere beleggingsmogelijkheden onder de loep te nemen. De kans dat je dan met significante verliezen zal worden geconfronteerd is immers veel te groot.

Meer