Shell en Eneco gaan nieuw windmolenpark bouwen voor Nederlandse kust

Ecowende, een joint venture van Shell en het Nederlandse energiebedrijf Eneco, heeft het recht verworven om een offshore windpark met een capaciteit van 756 megawatt in de Noordzee te bouwen, aldus de Nederlandse regering deze week.

Waarom is dit belangrijk?

Nederland wil zijn offshore-windcapaciteit verhogen tot ruim 21 gigawatt (GW) tegen 2030, als onderdeel van zijn streven om zijn kooldioxide-uitstoot tegen die tijd met 55 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Tot dusver is een totale capaciteit van 2,5 GW operationeel.

De essentie: Het windpark, dat ongeveer 50 kilometer ten westen van de Nederlandse kust komt te liggen, zal naar verwachting in 2026 operationeel zijn.

 • De 54 turbines gaan ongeveer 3 procent van de totale Nederlandse energiebehoefte voorzien. Dat komt volgens Den Haag neer op grofweg het verbruik van een miljoen huishoudens.
 • Ecowende krijgt geen subsidies voor de bouw van het park. De joint venture betaalt de overheid voor de kavel en samen met milieueffectrapportages en locatiestudies die het bedrijf betaalt, levert dit de overheid 63,5 miljoen euro op.
  • “Dit bedrag wordt vervolgens ingezet om nieuwe windparken goed in de omgeving te laten passen en samen te laten gaan met andere activiteiten op de Noordzee”, aldus de Nederlanders.
 • Het ontwerp van het windpark is ontwikkeld om de impact op de natuur te beperken.
  • Onder meer door de windturbines verder uit elkaar te plaatsen om een corridor voor vogels te creëren.
  • Door gebruik te maken van geluidsarme heitechnieken die de impact op zeezoogdieren en het zeeleven tot een aanvaardbaar minimum beperken.
  • En door natuurlijke rifstructuren aan de voet bij het fundament van de turbine aan te brengen. Hierop kunnen algen en oesters floreren.
 • De Nederlandse minister van Klimaat, Rob Jetten (D66), verwacht dat de ervaringen die worden opgedaan bij Ecowende nuttig kunnen zijn voor de ontwikkeling van andere nieuwe windmolenparken op de Noordzee.

Windenergie op zee

Hollandse Kust West: Het windpark ‘Hollandse Kust West’ bestaat uit drie kavels. Ecowende gaat op het meest noordelijke kavel zijn windmolens plaatsen. 

 • Vorige maand kreeg het Duitse energiebedrijf RWE het recht om in het middelste deel een windpark van 750 megawatt te bouwen, dat ook in 2026 operationaal moet zijn.
Bron: Rijksoverheid
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20