Schotse whisky had minder dan vijftien jaar nodig om emissies te halveren

De Schotse whisky-industrie heeft over een periode van bijna anderhalf decennium de uitstoot van broeikasgassen ruimschoots gehalveerd. Bovendien is ook het gebruik van hernieuwbare bronnen voor de opwekking van elektriciteit door de sector sterk toegenomen.  Dat blijkt uit een rapport van de Scotch Whisky Association (SWA).

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat samenwerking, het delen van kennis en expertise en het gebruik van innovatieve technologieën de sleutel waren tot het behalen van deze successen.

Investeringen

De studie merkt op dat 39 procent van de elektriciteit die door de producenten van Schotse whisky wordt gebruikt, momenteel door hernieuwbare bronnen wordt opgewekt. Drie jaar geleden had duurzame energie een aandeel van 28 procent in het totale elektriciteitsverbruik.

Dertien jaar geleden was er slechts sprake van 3 procent duurzame bronnen. Tijdens diezelfde periode heeft de sector ook de uitstoot van broeikasgassen met 53 procent verminderd.

De onderzoekers merken op dat deze resultaten te danken zijn aan de aanzienlijke investeringen die de Schotse whisky-producenten hebben gedaan om tegen het einde van volgend decennium een uitstootvrije industrie te kunnen uitbouwen.

“Dit zijn zeer bemoedigende cijfers”, betoogde Karen Betts, chief executive van de Scotch Whisky Association, in een commentaar op de studie. “De Schotse whisky-industrie zet zijn traject naar een emissieloze activiteit verder.”

“Er moet uiteraard nog een lange weg worden afgelegd, maar we zijn vastbesloten om tegen het einde van het volgende decennium een klimaatneutrale status te realiseren. Dat is ook noodzakelijk om de toekomst van de whisky-productie, een van de meest historische en succesvolle industrieën van Schotland, te garanderen en de inkomens van een grote groep werknemers te beschermen.”

Waterverbruik

Naast het terugdringen van de emissies van broeikasgassen, werden door de industrie ook inspanningen gedaan om het waterverbruik drastisch terug te schroeven en verspilling tegen te gaan.

Verder engageerde de sector zich ook om tegen het midden van dit decennium nog uitsluitend met herbruikbare, recycleerbare of composteerbare verpakkingen te werken. Tevens engageerde de sector zich om inspanningen te leveren voor het bredere behoud en herstel van de Schotse veengebieden.

De Schotse premier Nicola Sturgeon reageerde opgetogen op de resultaten van de studie. “Schotland wil over een kwarteeuw een klimaatneutrale economie hebben uitgebouwd”, benadrukte ze. “Geen enkel land in de G20 heeft de voorbije dertien jaar de uitstoot van koolstofdioxide sneller afgebouwd dan Schotland.”

“Het is dan ook passend dat de producenten van Schotse whisky, een van onze meest internationaal bekende producten, even ambitieuze stappen hebben genomen om hun uitstoot te halveren en het gebruik van hernieuwbare energie te gebruiken na te streven. De industrie moet dan ook felicitaties krijgen voor dit goede voorbeeld.”

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20