Scheepvaartindustrie stelt een wereldwijde emissieheffing voor; bezorgdheid over plannen Europese Commissie

De scheepvaartindustrie zou akkoord gaan met de introductie van een wereldwijde heffing op de emissies van koolstofdioxide die door zijn vloot wordt geproduceerd. Op die manier zou de industrie zijn inspanningen kunnen versnellen om uiteindelijk een duurzaam transport te garanderen. Dat staat in een gezamenlijk voorstel van de International Chamber of Shipping (ICS) en Intercargo.

De sector zegt daarmee een betere oplossing aan te bieden dan de plannen die door de Europese Commissie naar voren zijn geschoven.

Klimaatfonds

Ongeveer 90 procent van de wereldhandel gebeurt met goederen die over zee worden vervoerd. De wereldwijde scheepvaart is verantwoordelijk voor bijna 3 procent van de wereldwijde uitstoot van kooldioxide. De sector staat onder toenemende druk om zijn activiteiten op een duurzamer manier te organiseren.

De International Chamber of Shipping (ICS) en Intercargo hebben nu gezamenlijk een heffing voorgesteld op basis van verplichte bijdragen voor elke ton kooldioxide die door schepen van meer dan 5.000 brutoton wordt uitgestoten.

Het ingezamelde geld zou vervolgens kunnen worden overgemaakt aan een klimaatfonds dat zou worden gebruikt om de wereldwijde bunkerinfrastructuur te moderniseren. Daarbij zouden die installaties worden aangepast om milieuvriendelijker brandstoffen, zoals waterstof en ammoniak, te kunnen leveren.

“Wat de scheepvaart nodig heeft, is een echt wereldwijde marktgebaseerde maatregel die het prijsverschil tussen uitstootarme en conventionele brandstoffen zal verkleinen”, benadrukte Guy Platten, secretaris-generaal van de International Chamber of Shipping. 

Concurrentiepositie

Het voorstel werd ingediend bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Daar werd opgemerkt dat voorstellen over marktgebaseerde maatregelen perfect kaderen binnen haar oorspronkelijke strategie voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het voorstel zou later dit jaar door de organisatie worden behandeld.

De Europese Commissie had in juli voorgesteld om de scheepvaart aan zijn uitstootmarkt toe te voegen. De sector heeft al tien jaar het systeem van Europese milieuheffingen kunnen vermijden. Daaraan zou met de nieuwe benadering echter een einde komen.

Dat voorstel krijgt echter heel wat kritiek. Een unilaterale aankondiging van een emissieheffing zou immers de concurrentiepositie van de Europese scheepvaart zwaar kunnen ondermijnen. Een wereldwijde heffing zou dat nadeel echter kunnen wegwerken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20