Satellieten en drones moeten bestuivers helpen overleven

Satellieten en drones kunnen belangrijke informatie leveren om bestuivers te beschermen. Dat zeggen onderzoekers van de University of Exeter en de South Devon Area of ​​Outstanding Natural Beauty in Engeland. De onderzoekers zeggen daarbij dat deze technologieën in staat zijn belangrijke informatie te verzamelen over de beschikbaarheid van bloemen.

Deze kunnen volgens de wetenschappers vervolgens worden gecombineerd met gedragsstudies over de insecten om uiteindelijk een optimale bestuiving te kunnen nastreven.

Grote verschillen

“De bloemen die voor insecten beschikbaar zijn, variëren van dag tot dag en van plaats tot plaats”, benadrukte hoofdonderzoeker Dunia Gonzales, bioloog bij het Center for Research in Animal Behaviour aan de University of Exeter. “Bovendien worden de landschappen door menselijke activiteit eveneens veranderd op een manier die alle bestuivers zal beïnvloeden.”

De onderzoekers hopen dat hun bevindingen het voor de maatschappij mogelijk zullen maken een beter inzicht in deze veranderingen te verwerven, waardoor uiteindelijk een beter natuurbehoud mogelijk zou moeten kunnen worden.

“Recente ontwikkelingen in de technologie van drones en satellieten hebben nieuwe kansen gecreëerd”, zegt Gonzales. “Drones kunnen bijzonder nauwkeurige details van een landschap – tot op de schaal van individuele bloemen – verzamelen. Die informatie kan gecombineerd worden met beeldmateriaal van satellieten, dat een beter overzicht biedt over voedsel dat voor bestuivers in een groter gebied beschikbaar is.”

“Gecombineerd met de gedragsstudies van insecten, kan deze informatie helpen een betere analyse te maken van de bedreigingen waaraan bestuivers worden blootgesteld”, stipt Gonzales aan. “Dit kan ook helpen om betere programma’s voor natuurbehoud te ontwikkelen.”

“Nu de overlevingskansen van sommige soorten bestuivers – waaronder een groot aantal wilde bijen – ernstig worden bedreigd, in deze wetenschap dringend nodig. Dit zal niet alleen toelaten om de bestuivers in het algemeen te beschermen, maar tevens de overleving te garanderen van de grote diversiteit aan individuele soorten, die in de complexe ecosystemen elk een vitale rol spelen.”

Voedselvoorziening

“Bestuivers leveren aan de maatschappij belangrijke ecosystemen”, waarschuwt Gonzales nog. “Door het bestuiven van allerlei gewassen leveren zij vooral een belangrijke bijdrage tot de voedselvoorziening van de mens.”

“De wetenschap dient echter nog veel informatie over hun gedrag en habitats te verzamelen. Dat geldt ook voor de impact die de opwarming van de aarde en habitatveranderingen op deze bestuivers kunnen hebben.”

“Tot nu toe was het meeste onderzoek met satellieten gericht op grootschalige landbouwlandschappen”, verduidelijkt Gonzales nog. “Daarbij werd vooral aandacht besteed aan grote aanplantingen van onder meer koolzaad, maïs en amandel.”

“Het is echter noodzakelijk om landschappen met complexe gemeenschappen van planten en bestuivers te kunnen bestuderen. Daarbij moeten vaak zelfs op kleine locaties aanzienlijke verschillen worden opgetekend.”

“Onder meer de South Devon Area omvat veel kleinere velden, microhabitats en zijn traditionele hagen. Een efficiënt natuurbehoud kan hier een heel ander karakter meekrijgen dan de maatregelen die elders met optimale resultaten zouden kunnen worden ingezet.”

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20