Israëlische startup ziet in robotbestuiving antwoord op voedselproblemen

De voedingssector is in grote mate afhankelijk van bestuivers, wiens populaties echter gevoelig afnemen. Om op die problematiek een antwoord te kunnen bieden, heeft de Israëlische startup Edete Precision Technologies een geautomatiseerd kunstmatig bestuivingssysteem ontwikkeld. Het bedrijf zegt met zijn technologie een vangnet voor de voedselveiligheid van de wereld te helpen creëren.

Overal in de wereld tonen de populaties van bestuivers een alarmerende inkrimping. Bestuivers krijgen met talloze stressfactoren te maken. Onder meer is er een blootstelling aan parasieten en pesticiden. Daarnaast hebben landinnames hun biotopen beperkt. Dat ging in de bloemenwereld ook gepaard met een verlies aan biodiversiteit.

Voedselconsumptie

Dit vormt ook voor de voedingsindustrie een groot gevaar. Ongeveer driekwart van de teelten in de wereld rekenen voor hun productie en kwaliteit op een bestuiving door insecten. Wanneer er geen alternatief gevonden kan worden voor het verlies aan bestuivers, dreigen de wereldwijde voedselprijzen sterk te stijgen. Tevens rijst de vrees dat het aanbod steeds minder aan de groeiende vraag zal kunnen voldoen.

‘Een derde van de actuele voedselconsumptie in de wereld is aan de bestuiving van insecten – vooral honingbijen – te danken,’ verduidelijkt Keren Mimran, mede-oprichter van Edete. ‘De insectenpopulaties nemen echter in een alarmerend tempo af en dreigen soms zelfs helemaal te verdwijnen.’

‘Dat zet de voedselvoorziening en voedseldiversiteit van de mens onder toenemende druk. Edete hoopt dat natuurlijke bestuivers ook in de toekomst optimaal hun werk zullen kunnen blijven doen. Het lijdt echter geen twijfel dat er technologisch hulp nodig zal zijn om de mens wereldwijd te kunnen blijven voeden.’

Productiesurplus

Edete zegt echter een technologie te hebben ontwikkeld die mee kan helpen om deze problemen aan te makken. Daarbij maakt de Israëlische onderneming gebruik van een techniek die zowel de stuifmeeloogst als de bestuiving mechanisch organiseert. Het stuifmeel wordt mechanisch uit de bloemen gehaald.

Daarnaast ontwikkelde de Israëlische onderneming een systeem dat een bestuiving door robots mogelijk maakt. ‘De technologie laat toe om het stuifmeel optimaal te doseren,’ betoogt Mimran. ‘Deze machines kunnen zowel overdag als tijdens de nacht worden ingezet. De technologie is bovendien compleet onafhankelijk van de omgevingstemperatuur.’

‘Inmiddels zijn een aantal veldproeven in Israëlische amandelboomgaarden met succes afgerond,’ zegt Edete nog. ‘Daarbij bleek een sterk verbeterde opbrengst. Dit is een belangrijk punt. De groeiende wereldbevolking zal de agrarische sector immers verplichten meer voedsel te produceren.’

‘Grotere opbrengsten moeten bij voorkeur ook gerealiseerd worden zonder de gebruikte oppervlaktes verder uit te breiden. Een verhoogde productiviteit – die ook voor de boeren financieel aantrekkelijk is – staat daarbij cruciaal.’

Edete rekent daarbij op meeropbrengsten tussen 10 procent en 20 procent. Bovendien zou er tussen de verschillende oogstperiodes ook minder volatiliteit ontstaan.

Er zijn nu tests op grotere schaal gepland in Israël en Australië.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20