Atlantic Council: “Ruimtevaart heeft dringend efficiënte verkeersregels nodig”

Het is onduidelijk hoe lang industrieën en overheden nog veilig kunnen in de ruimte zullen blijven opereren zonder de ondersteuning van een wereldwijd gecoördineerd verkeersbeheer. Dat staat in een nieuw rapport van de Atlantic Council, een Amerikaanse denktank rond internationale samenwerking.

De onderzoekers benadrukken dat de regering van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten de nodige inspanningen moeten doen om een internationaal kader voor het beheer van het verkeer in de ruimte te creëren.

Congestie

“Activiteiten van commerciële partijen en overheden in de ruimte worden steeds meer bedreigd door snel groeiende congestie in de omgeving rond de aarde”, waarschuwen Mir Sadat en Julia Siegel, onderzoekers bij het Scowcroft Center for Strategy and Security van de Atlantic Council. “Het wordt duidelijk dat industrieën en overheden zonder een wereldwijd gecoördineerd trafiekbeheer  in de ruimte niet veilig kunnen blijven opereren.”

“Er is dringend behoefte aan een internationale coördinerende autoriteit om leiding te geven aan het trafiekbeheer in de ruimte”, stellen Sadat en Siegel. “Dit kan worden een bestaande organisatie, zoals de International Civil Aviation Organization (Icao) van de Verenigde Naties, worden toegewezen of kan aanleiding geven tot de oprichting van een nieuwe organisatie, die daarvoor de geschikte bevoegdheden zou krijgen.”

In het rapport wordt benadrukte dat het niet langer voldoende is om de locatie van ruimtevaartuigen en ruimteschroot te kennen. “Naarmate de activiteit in de ruimte drukker wordt, zal het noodzakelijk zijn om het manoeuvreren in een overvolle omgeving onder een gemeenschappelijk beheer te plaatsen”, waarschuwen de auteurs.

“Het United States Space Command volgt momenteel 35.000 ruimtevoorwerpen. Maar dit is slechts een klein deel van de objecten die in een baan om de aarde draaien en slechts een fractie van het rondzwevend puin dat ruimtevaartuigen kan beschadigen.”

Veel regeringen, bedrijven en internationale organisaties volgen ruimtevoorwerpen en stellen de operatoren van satellieten op de hoogte wanneer de kans op een botsing tot de mogelijkheden zou behoren. Maar het is uiteindelijk aan de operatoren om het traject van het geviseerde ruimtevaartuig al dan niet aan te passen.

“Dit gedecentraliseerde systeem heeft tot nu toe gewerkt, maar is mogelijk niet voldoende om botsingen in de toekomst te voorkomen”, beklemtonen Mir en Siegel. “De Verenigde Staten moeten dringend het voortouw nemen in een wereldwijd gecoördineerd beleidskader voor het beheer van de ruimtetrafieken. Anders blijft de ruimte een onzeker domein dat de nationale belangen in gevaar brengt.”

Noodzaak

Het rapport roept het Amerikaanse Congres op om de capaciteiten van het Office of Space Commerce – de organisatie van het Amerikaanse ministerie van Handel die is toegewezen om taken op het gebied van ruimteverkeer over te nemen – te onderzoeken. 

“Wetgevers zouden moeten onderzoeken of dit bureau voldoende is uitgerust om dit werk te doen en of de structuur, het mandaat en de financiering van deze instelling de mogelijkheid biedt om een efficiënt beheer van het nationale ruimteverkeer te organiseren.” Een andere aanbeveling is dat de Amerikaanse regering normen stelt voor satellieten die geen capaciteit hebben om manoeuvres uit te voeren.

“Ruimtevaart is een cruciale pijler van de economische en maatschappelijke omgeving van de 21ste eeuw en vormt ook een essentieel element van de wereldwijde veiligheid”, merkt het rapport nog op. “Daarvoor is een vrije en open toegang tot de ruimte noodzakelijk.”

“Het huidige vacuüm in de regelgeving rond de ruimtetrafieken ruimte voor kwaadaardige activiteiten en onzekere zakelijke initiatieven. Er moet dan ook dringend worden gehandeld, zodat een toekomst met veiligheid en welvaart in de ruimte kan worden gegarandeerd.”

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20