Rotterdamse haven wil met grootschalige ammoniakkraker jaarlijkse import van 1 miljoen ton waterstof mogelijk maken

Een groep van achttien bedrijven, onder leiding van het Havenbedrijf Rotterdam, is een studie gestart naar de haalbaarheid van een grootschalige ammoniakkraker.

Waarom is dit belangrijk?

Ammoniak is een stof die gemakkelijker verscheept kan worden dan waterstof, dat gezien wordt als een mogelijk belangrijke brandstof voor onze groene economie. Een groot deel van de waterstof in Noordwest-Europa zal echter moeten worden geïmporteerd, onder andere in de vorm van ammoniak.

De essentie: Het Amerikaanse bedrijf Fluor heeft van de Rotterdamse haven de opdracht gekregen om de mogelijkheden te bestuderen voor de bouw van een grote centrale kraakinstallatie. Die moet ammoniak omzetten in waterstof.

 • Het Havenbedrijf Rotterdam denkt met de ammoniakkraker de import van 1 miljoen ton aan waterstof per jaar mogelijk te maken. De waterstof kan vervolgens in de haven worden gebruikt of via pijpleidingen op een verdere afstand worden getransporteerd.
 • “Europa zal grote hoeveelheden waterstof nodig hebben om zijn klimaatdoelstellingen te halen en een aanzienlijk deel daarvan kan via de haven van Rotterdam worden ingevoerd”, aldus Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam.
 • “Ammoniak is een van de meest efficiënte manieren om waterstof te vervoeren en door de vestiging van één centrale ammoniakkraker kunnen we tijd, ruimte en middelen besparen om de invoer van een miljoen ton waterstof per jaar mogelijk te maken”, aldus Castelein.
 • De studie zal de technische, economische, milieu- en veiligheidsvereisten onderzoeken en de eerste resultaten worden begin 2023 verwacht.
 • Naast het Havenbedrijf Rotterdam, maken onder andere ook Air Liquide, Aramco, BP, Essent/E.ON, ExxonMobil, Gasunie, Shell en Uniper deel uit van het initiatief.

Gemakkelijk transport

Ammoniak: Ammoniak is een gemakkelijkere manier om waterstof te transporteren. Het bestaat uit waterstof en stikstof, en door in een kraker het stikstofmolecuul weg te halen, houd je waterstof over.

 • Ook kan ammoniak worden vervoerd bij -33 graden celsius, tegenover de -254 graden celcius die vereist is bij waterstof, wat veel energie kost.
 • Daarnaast hebben bedrijven in Nederland ervaring met het vervoer van ammoniak, waardoor de infrastructuur daarvoor al aanwezig is. Het product wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het maken van kunstmest.
 • Echter komt bij het maken van ammoniak ook CO2 vrij. “De waterstof in Rotterdam is dus alleen groen als de ammoniak ook groen geproduceerd wordt”, aldus woordvoerder Sjaak Poppe van het Havenbedrijf Rotterdam aan Change Inc. “Daarvoor zijn we nu marktketens aan het opzetten. Op zich is het alleen logisch om groene ammoniak voor transport van waterstof te gebruiken. Anders kun je het beter hier maken van aardgas.”

De achtergrond: Nederland is actief op het gebied van waterstofontwikkeling.

 • Tijdens de klimaattop in Egypte vorige maand ondertekende de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) een intentieverklaring met de regering van Oman over een samenwerking op het gebied van waterstof. 
 • Volgens de Nederlander is dit een onmisbaar onderdeel van de toekomstige energievoorziening zonder fossiele brandstoffen.
 • “Waterstof is een absoluut cruciale pilaar onder de Nederlandse energietransitie. Dan kan je in Nederland namelijk staal maken en chemische producten en olie raffineren op een manier waarbij je geen CO2 uitstoot”, zei Rutte tegen de NOS. “Dan heb je wel partners nodig, zowel in research en kennis als daadwerkelijk in die groene waterstof.”

(mah)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.