Roken enkel nog voor wie ouder is dan… 100?

Sigaretten kunnen in de Amerikaanse staat Hawaï snel tot het verleden behoren. Dat zou te danken zijn aan een wetsvoorstel dat de leeftijdsgrens voor de aankoop van het product van jaar tot jaar hoger wil liggen. Op die manier zouden tegen het midden van volgend decennium in de staat alleen nog eeuwelingen legaal sigaretten kunnen kopen. Hawaï heeft momenteel al een relatief strenge wetgeving op de tabaksconsumptie.

Volgens het voorstel zou de sigaret in Hawaï al over enkele jaren nagenoeg illegaal zijn. Eind dit decennium zou men al dertig jaar moeten zijn om het product te kunnen kopen. Twee jaar later zou die leeftijdsgrens al tot vijftig jaar zijn opgedreven. Over vijf jaar zouden alleen honderdjarigen nog in de mogelijkheid zijn om sigaretten legaal te kopen.

Dodelijk

“De sigaret is ongetwijfeld het dodelijkste product uit de geschiedenis van de mensheid,” betoogt Richard Creagan, het democratische parlementslid dat het wetsvoorstel indiende. “De sigaret is een onredelijk gevaarlijk product. Op langere termijn zal zij aan de helft van haar gebruikers het leven kosten.” Creagan waarschuwt dat ook de staat onder een eigen verslaving aan de sigaret gebukt gaat. Daarbij verwijst hij naar de grote kapitalen belastinggeld die de sector de overheid bezorgt. In Hawaï zouden de jaarlijkse fiscale inkomsten uit de verkoop van sigaretten al zijn opgelopen tot 100 miljoen dollar per jaar.

Het voorstel wil een uitzondering maken voor elektronische sigaretten. “Voorwaarde is wel dat het risico op kanker veel lager ligt dan bij sigaretten,” benadrukt Richard Creagan. Ook sigaren en pruimtabak zouden buiten het verbod blijven.

Hawaï is in de Verenigde Staten al een van de regio’s met de meest strenge wetgeving op de verkoop van sigaretten. De eilandengroep is immers één van de zes Amerikaanse staten die daarbij een minimumleeftijd van eenentwintig jaar hanteren. De anderen zijn Californië, New Jersey, Massachusetts, Oregon en Maine.

Ketens

Creagan, spoedarts van beroep, bevestigt dat hij sigaretten in Hawaï volledig uit de winkelrekken wil halen. “We hebben hier te maken met een groot verslavingsprobleem,” merkt hij op. “Rokers zijn het slachtoffer van een bijzonder kwalijke industrie. Tabaksverkopers hebben rokers tot slaven gemaakt. Dat hebben ze gedaan door een sigaret te ontwerpen die snel tot afhankelijkheid leidt. Nochtans weten de fabrikanten dat hun product bijzonder dodelijk is.”

“De huidige tabakswetgeving van Hawaï is niet voldoende om het probleem te stoppen,” zegt de indiener nog. “De staat is verplicht om de gezondheid van zijn bevolking te beschermen. We staan ook niet toe dat burgers vrij toegang krijgen tot opioïden of andere voorschriftplichtige geneesmiddelen. Sigaretten zijn nochtans gevaarlijker en dodelijker dan medicijnen.”

“Sigaretten hebben bovendien een verslavende werking,” aldus Creagan. “Veel mensen worden door de tabaksproducenten aan een gruwelijke verslaving blootgesteld. De nieuwe wet wil de slachtoffers van de sector van die zware ketens bevrijden. De wetgever heeft de verplichting actie te ondernemen om het leven van zijn onderdanen te redden. Indien we sigaretten niet verbieden, veroorzaken we de dood van burgers.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20