“Intelligente jongeren drinken en blowen, maar negeren de sigaret”

Tieners met een hoger intelligentieniveau roken minder dan leeftijdsgenoten met lagere cognitieve capaciteiten. Anderzijds gaat verstandelijke begaafdheid gepaard met een grotere interesse in alcohol en cannabis.Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van het University College London bij zesduizend Engelse jongeren die tussen een leeftijd van elf tot twintig jaar werden gevolgd.De onderzoekers merken echter vooral op dat deze trends zich ook in de volwassenheid blijken door te trekken.Die vaststelling druist in tegen de perceptie dat academisch talent gepaard gaat met een grotere neiging om gedurende een korte periode met allerlei producten en situaties te experimenteren.“Vele tieners roken, drinken of gebruiken cannabis en er zijn aanwijzingen dat dit gedrag kan leiden tot een groter risico op onmiddellijke en toekomstige gezondheidsproblemen,” betogen de onderzoekers James Williams en Gareth Hagger-Johnson, psychologen aan het University College London.

Koopkracht

Tijdens de vroege tienerjaren bleken de intelligentste jongeren minder snel geneigd zijn te roken dan minder begaafde leeftijdgenoten. Anderzijds bleek bij de intelligente jongeren vaker de consumptie van alcohol genoteerd te moeten worden, terwijl ook een groter gebruik van cannabis diende te worden geregistreerd.Tijdens de latere tienerjaren lag de geregelde alcoholconsumptie in de meest intelligente groep twee keer hoger dan bij de cognitief minder begaafde leeftijdgenoten. Anderzijds kon academische begaafdheid worden geassocieerd met een lager risico op excessief drankgedrag.Ook cannabis werd in de intelligentste groepen door 50 procent meer gebruikt dan in de lagere verstandelijke categorieën.Er kunnen volgens de onderzoekers diverse hypotheses voor de verschillen naar voor worden geschoven. “Onder meer kan gewag gemaakt worden van een verband tussen hogere verstandelijke capaciteiten en de openheid voor experimenten,” benadrukken de onderzoekers.“Bovendien kan worden gesuggereerd dat de intelligentste jongeren meestal ook uit welvarende gezinnen afkomstig zijn, waardoor ze meer financiële mogelijkheden hebben om alcohol of cannabis te kopen.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20