Amerikaanse tieners verkiezen nu cannabis boven sigaretten

In de Verenigde Staten heeft cannabis bij tieners inmiddels een veel grotere populariteit verworven dan sigaretten. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan en het Amerikaanse National Institute on Drug Abuse bij meer dan veertigduizend jongeren uit het Amerikaanse hoger middelbaar onderwijs.

De enquête toonde dat 22,9 procent van de jongeren de dertig dagen voordien minstens één keer marihuana hadden gebruikt. Daarentegen erkende amper 9,7 procent een sigaret te hebben gerookt. De elektronische sigaret liet een score van 16,6 procent opgetekend. “In het algemeen kan worden opgemerkt dat het gebruik van verslavende middelen – zoals alcohol, tabak, opioïden en stimulerende producten – bij tieners de voorbije periode een daling of hoogstens een status-quo heeft gekend,” aldus Wilson Compton, onderdirecteur van het National Institute on Drug Abuse. “Het gebruik is teruggevallen tot het laagste niveau in twintig jaar. Daarentegen blijkt het marihuanagebruik grotendeels constant te zijn gebleken, met de voorbije jaren occasioneel kleine stijgingen. Bij jonge volwassenen wordt het voorbije decennium een stijging van de marihuana-consumptie opgetekend. De cijfers geven een hoopgevend signaal.”

Campagnes

Wilson herinnert er onder meer aan dat in het midden van de jaren zestig 10,4 procent van veertienjarigen in de Verenigde Staten erkende dagelijks sigaretten te roken. Dat is op dit ogenblik gedaald tot 0,6 procent. Ook bij de achttienjarigen bleek over datzelfde tijdsbestek een terugval van 24,6 procent naar 4,2 procent. De positieve evolutie is volgens Compton wellicht te wijten aan verschillende factoren. In de eerste plaats verwijst hij naar de frequente overheidscampagnes tegen het roken. “Daarnaast hebben ongetwijfeld de hogere prijzen een gunstige impact gehad,” zegt hij. “Bovendien moet ook rekening gehouden met een toenemende druk van leeftijdsgenoten om niet te roken.” De meeste scholieren blijken sigaretten en alcohol wansmakelijk te vinden en bovendien als een ernstige bedreiging voor de gezondheid te beschouwen. “Onder meer tonen jongeren een grotere bezorgdheid dat foto’s over dronkenschap op sociale media zouden verschijnen en daarmee hun reputatie en tewerkstellingskansen zouden kunnen worden ondermijnd,” zeggen de onderzoekers. Diezelfde negatieve percepties kunnen bij marihuana niet worden opgemerkt. In het begin van de jaren negentig bleek nog 40,6 procent van de laatstejaars het occasioneel roken van marihuana als een groot risico te bestempelen. Dat cijfer is vandaag teruggevallen tot amper 14,1 procent.

Medicinaal

Uit het nieuwe onderzoek bleek dat bijna 24 procent van de ondervraagden toegeeft het voorbije jaar marihuana te hebben geconsumeerd. Dat niveau is de voorbije jaren ongeveer stabiel gebleven. Begeleiders van jongeren erkennen dat het niet gemakkelijk is om jongeren van de risico’s van marihuana overtuigen. “Dat is vooral het geval in staten die medische marihuana toelaten,” wordt er opgemerkt. “Daardoor krijgen de jongeren de indruk dat aan marihuana geen negatieve effecten kunnen worden gekoppeld.” Anderzijds blijkt het gebruik van marihuana ook niet zwaar toe te nemen. Een positievere houding tegen het product betekent immers niet automatisch ook een grotere consumptie. Wilson Compton waarschuwt nog wel dat over de impact van de e-sigaret op de gezondheid voorlopig weinig informatie beschikbaar is. “Voor sommige specialisten vormt het product een gezonder alternatief voor de klassieke tabaksconsumptie,” zegt hij. “Omdat er geen sprake is van verbranding, worden immers ook geen kankerverwekkende stoffen ingeademd. Anderzijds moet worden gevreesd dat de technologie een nieuw kanaal zou worden voor een blootstelling aan nicotine en marihuana.” Het onderzoek toonde aan dat bij het gebruik van de e-sigaret 51,8 procent verwijst naar allerhande aroma’s, terwijl 10 procent gewag maakt van nicotine. Marihuana wordt door ongeveer 5 procent als bestanddeel vernoemd. (mah)