Hogere sigarettenprijzen zijn sterk instrument in strijd tegen extreme armoede

Hogere sigarettenprijzen zouden over de hele wereld miljoenen mensen van extreme armoede en een inferieure gezondheid redden, terwijl tevens gespaard zou worden op de kosten die de huishoudens voor de behandeling van levensbedreigende ziektes moeten voorzien. Dat zegt een studie van wetenschappers van het St. Michael’s Hospital aan de Universiteit van Toronto.

De onderzoekers bestudeerden vijfhonderd miljoen mannelijke rokers in dertien landen met een gemiddeld inkomen en met verschillende sociaal-economische kenmerken, een variërende tabaksconsumptie en diverse systemen van gezondheidszorg. Volgens de studie zouden lagere inkomens het meest profiteren van de hogere sigarettenprijzen.

Catastrofale uitgaven

“Het onderzoek toonde dat een verhoging van de sigarettenprijzen met 50 procent zou zorgen dat 67 miljoen mannen met roken zouden stoppen,” benadrukt onderzoeksleider Prabhat Jha, professor epidemiologie en directeur van het Centre for Global Health Research aan het St. Michael’s Hospital.

“Mannen met een laag inkomen zouden daarbij het grootste voordeel ervaren.””De hogere prijs zou er ook toe leiden dat in de zeven bestudeerde landen zonder universele dekking van de openbare gezondheidszorg 15,5 miljoen mannen catastrofale uitgaven voor medische hulp zouden kunnen vermijden.

Daardoor zouden 8,8 miljoen mannen – de helft in de onderste inkomstengoep – extreme armoede kunnen ontlopen.”“Onze studie weerlegt de stellingen dat hogere sigarettenprijzen vooral een negatieve impact zouden hebben op de armste bevolkingsgroepen,” aldus professor Jha.

“Integendeel zou een tegengesteld effect kunnen worden bereikt. Prijsstijgingen zouden meer mensen aanzetten om met roken te stoppen, zouden tot een betere gezondheid leiden en zouden de armste bevolkingsgroepen meer geld laten besparen dan de hogere inkomstencategorieën.”

Verenigde Naties

Volgens de studie zouden de prijsstijgingen 449 miljoen levensjaren kunnen winnen. Ook zouden gezinnen wereldwijd 157 miljard dollar kunnen besparen aan uitgaven voor aandoeningen die met de tabaksconsumptie worden gerelateerd.

Daarbij wordt erop gewezen dat roken een grote factor is bij chronische obstructieve longziektes, beroertes, hartaandoeningen en kanker. “Indien van de huidige trends niet wordt afgeweken, dreigt tabak tijdens de 21ste eeuw – ondanks het toenemend bewustzijn over het risico van het rookgedrag – één miljard levens te zullen eisen,” waarschuwt professor Jha.

“Het grootste aantal slachtoffers zal vallen in landen met een laag of gemiddeld inkomen. Met belastingen – een eenvoudig werkinstrument dat de overheden tot hun beschikking hebben – kunnen op het gebied van gezondheid en armoedebestrijding ongekende voordelen worden gerealiseerd.”

“De bevindingen van het onderzoek kunnen verreikende gevolgen hebben,” benadrukt Patricio Marquez, gezondheidsexpert bij de Wereldbank. “Niet alleen zullen hogere belastingen op tabak het rookgedrag beperken en tot een betere volksgezondheid leiden; de bevindingen van de studie zijn ook relevant voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties om wereldwijd de armoede terug te dringen en de gezondheid te verbeteren.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20