Nobelprijswinnaar Economie: “Renteverhoging Fed zal inflatieprobleem VS niet oplossen”

De econoom Joseph Stiglitz verwacht niet veel van de renteverhogingen die door de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) worden doorgevoerd. Om de torenhoge inflatie in de Verenigde Staten het hoofd te bieden, zijn volgens de Nobelprijswinnaar uit 2001 andere maatregelen nodig.

“Het verhogen van de rente zal het probleem van de inflatie niet oplossen”, liet de Amerikaan optekenen door het persbureau Bloomberg. Stiglitz was te gast op de Davos-conferentie van het Wereld Economisch Forum, het groots opgezette Zwitserse theekransje van de economische en politieke wereldelite.

“Het (de renteverhoging, red.) zal niet meer voedsel scheppen. Het zal het moeilijker maken, omdat u niet in staat zult zijn de investeringen te doen”, aldus de voormalige hoofdeconoom van de Wereldbank.

Kinderopvang

Stiglitz, een keynesiaan die sociale ongelijkheid als hoofdthema heeft, denkt niet dat regulering en hoge belastingen beleidsinstrumenten zijn om te vrezen. “Overregulering en te hoge belastingen zullen er niet toe leiden dat het westen zijn concurrentievoordeel verliest aan opkomende machten en China”, zei hij vorig jaar nog. “Ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in dat deze nieuwe agenda ons juist sterker zal maken.”

In dat licht prees hij op Davos de goede bedoelingen van Amerikaans president Joe Biden. “Een van de dingen die president Biden probeerde te doen, is meer opvang voor kinderen mogelijk maken, wat zou betekenen dat meer vrouwen de beroepsbevolking in gaan”, aldus Stiglitz. “Dat loost een van de beperkingen (in het arbeidsaanbod).”

Biden zei vorige maand dat meer dan 1 miljoen Amerikaanse vrouwen na de coronapandemie niet in staat zijn geweest weer aan het werk te gaan, weet Business Insider. Volgens de Democraat kwam dat omdat zij zich geen kinderopvang kunnen veroorloven. Het deel van Bidens 1.700 miljard dollar kostende ‘Build Back Better’-plan dat de financiering van bepaalde kinderopvang vooropstelde, strandde echter in het Amerikaanse Congres.

“Ik denk dat we veel meer kunnen doen dan wat we nu doen”, betoogde Stiglitz. “De economie om zeep helpen door de rente te verhogen lost de inflatie op geen enkele termijn op.”

Voedselproductie

Stiglitz voerde ook aan ook dat wereldleiders de nadruk moeten leggen op het opvoeren van de voedselproductie. Vroeger beschikten de Verenigde Staten over voedseloverschotten; zij zouden die weer kunnen hebben, opperde de econoom.

“Op zijn minst proberen wereldwijd alles te doen wat we kunnen om het aanbod te vergroten, zal meer doen om het probleem aan te pakken dan een depressie veroorzaken”, besloot hij.

Problemen met de wereldwijde bevoorradingsketens die hun weerslag hebben op voedselproductie en – voorraden zijn meer en meer aan de orde. Bovendien blijkt de schade die de Russische inval in Oekraïne toebracht aan de wereldwijde voedselvoorziening groter dan gevreesd. Volgens schattingen zou zowat de helft van de voor de wereldmarkt bestemde landbouwproductie door Oekraïne teloorgaan. Het wereldwijde tekort aan meststoffen, eveneens verergerd door de oorlog, dreigt daarbovenop voor minder grote oogsten te zorgen.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20