Qatar gaat als eerste Golfstaat expats een permanente verblijfsvergunning geven

Voortaan krijgen in Qatar een aantal buitenlanders de mogelijkheid een permanente verblijfsvergunning aan te vragen. Dat heeft Tamim bin Hamad Al Thani, de emir van Qatar, bij decreet aangekondigd. De maatregel is een historische ontwikkeling in de Golfregio. Volgens het persbureau Bloomberg kan worden verondersteld dat het decreet grotendeels is ingegeven door de aanhoudende boycot van Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte tegen Qatar.

Qatar heeft een bevolking van 2,7 miljoen mensen. Die populatie bestaat echter voor meer dan 90 procent uit expats. “Door zijn internationale problemen moet Qatar instrumenten zoeken om expats aan te moedigen in het land te blijven,” aldus Bloomberg. “Gehoopt wordt dat de toewijzing van een groter aantal rechten daarvoor voldoende overtuigingskracht zal hebben.”

Privileges

In de Gulf Cooperation Council (GCC), het samenwerkingsverband van zes landen in de regio van de Arabische Golf, vormt de permanente verblijfsvergunning voor buitenlanders een heikel onderwerp. De privileges van de eigen burgers worden immers streng afgeschermd. Daarin wil Qatar nu echter verandering brengen.

“Voortaan zullen in Qatar elk jaar maximaal honderd expats een permanente verblijfsvergunning kunnen verwerven,” beklemtoonde Hamad Al Thani. De vergunning biedt tevens toegang tot een bijzonder genereus welvaartssysteem.

Daarnaast krijgen de betrokkenen ook een aantalcommerciële rechten die voordien alleen aan burgers van het emiraat waren voorbehouden.  Permanente residenten zullen onder meer de kans krijgen een commerciële onderneming op te zetten zonder een overeenkomst met een lokale partner te moeten sluiten. Eveneens zullen ze aan nationale economische projecten kunnen deelnemen.

De individuele aanvragen moeten worden voorgelegd aan het ministerie van binnenlandse zaken. Om in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning te kunnen komen, moeten residenten aantonen al minstens tien jaar in Qatar te wonen. Wie in het buitenland is geboren, moeten een verblijf van twintig jaar kunnen voorleggen.

Tevens moeten de kandidaten voldoende kennis van de Arabische taal laten blijken, terwijl ze eveneens moeten bewijzen over voldoende inkomsten te beschikken. Kinderen van Qatarese vrouwen die met buitenlanders zijn getrouwd, echtgenotes van Qatarese burgers en de kinderen van genaturaliseerd Qatari’s krijgen automatisch een permanente verblijfsvergunning.

Uitreisvergunning

Er zijn wel een aantal uitzonderingen voorzien, waar een permanente verblijfsvergunning kan worden verkregen zonder aan alle gestelde voorwaarden te voldoen. Daarbij wordt gewezen op personen die de staat Qatar aanzienlijke diensten hebben bewezen of over bijzondere vaardigheden beschikken. In een aantal omstandigheden kan de permanente verblijfsvergunning opnieuw worden ingetrokken.

Ook schrapt Qatar de uitreisvergunning die buitenlandse werknemers moeten kunnen voorleggen vooraleer ze het land opnieuw kunnen verlaten. “Werkgevers kunnen echter vragen dat de uitreisvergunning van een aantal buitenlandse werknemers zou worden geweigerd,” zegt Bloomberg nog.

“Daarbij moet wel een economische noodzaak kunnen worden bewezen. De maatregel mag ook niet op meer dan 5 procent van het personeelsbestand betrekking hebben. Wie belet wordt het land te verlaten, kan bij een speciale commissie beroep aantekenen tegen de beslissing. Over dat beroep moet binnen drie werkdagen een beslissing worden genomen.”

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.