Publiek toont meer bekommernissen voor suiker in voeding

De consument toont een grotere bezorgdheid voor de aanwezigheid van suiker in zijn voeding. In Groot-Brittannië zijn die suikerniveaus momenteel zelfs de grootste bekommernis van de klant geworden. Tot nu toe stond het prijsniveau van de voedingsproducten op de eerste plaats. Dat blijkt uit een studie van het Britse Food Standards Agency (FSA).

De onderzoekers waarschuwen wel dat een grotere aandacht voor de suikerproblematiek niet altijd wil zeggen dat ook de daadwerkelijke consumptie wordt aangepast. Onderzoek daarover heeft immers weinig impact kunnen noteren.

Afval

“Bij het begin van dit decennium gaf 39 procent van de Britse consumenten aan zich bezorgd te maken over het suikerverbruik,” stippen de onderzoekers aan. “Dat aantal is inmiddels echter al tot 55 procent opgelopen. Tegelijkertijd is de bekommernis over de prijsniveaus minder groot geworden.”

“Tijdens de eerste helft van dit decennium bleven prijzen met scores tussen 50 procent en 60 procent constant helemaal bovenaan de lijst met bezorgdheden over voeding. Dit jaar blijkt dat niveau echter tot 43 procent te zijn teruggevallen.”

Er was wel een toenemende bezorgdheid over voedselafval. Daar werd over een periode van twee jaar een stijging met 9 procentpunt tot 51 procent opgetekend.

Dierenwelzijn

Daarnaast gaf 42 procent van de consumenten aan zich tevens over het dierenwelzijn bezorgd te maken. “Ook de voedselveiligheid krijgt van de consument een sterke aandacht,” zeggen de onderzoekers. “Er moest immers worden vastgesteld dat 45 procent van de respondenten erkent vragen te hebben over restaurants, bars, cafés en afhaalkeukens, terwijl 43 procent gelijkaardige bekommernissen toonde tegenover shops en supermarkten.”

Verder bleek dat 33 procent zich bij een diner buitenshuis bezorgd zou maken over de voedselhygiëne in het restaurant. Tevens werd door 30 procent naar mogelijke chemische contaminanten uit het milieu – zoals lood – gewezen.

Woord en daad

Verder wordt gewag gemaakt van bekommernissen over voedingsadditieven (29 procent) en voedselvergiftigingen (28 procent). Bij de voedselvergiftigingen bleken vooral salmonella en e-coli – met een bewustzijn van respectievelijk 91 procent en 85 procent – gekend. De Britse consument toont anderzijds een groot vertrouwen in de regelgeving voor labels, terwijl de meesten zich ook weinig zorgen maken over eventuele voedselfraude.

Volgens 75 procent van de Britse consumenten worden op verpakkingen en andere mededelingen de ingrediënten waarheidsgetrouw aangegeven. Bovendien zei 73 procent de authenticiteit, origine en kwaliteit van het voedsel te vertrouwen.

Suikertaks

Wel wordt gewezen naar een recent onderzoek van consulent Nielsen, waarin werd gesuggereerd dat de introductie van een nieuwe Britse belasting op dranken met hoge suikergehaltes op het gedrag van het publiek weinig impact hadden. Een bevraging leerde immers dat 62 procent van de consumenten sinds de introductie van de wetgeving in april dit jaar zijn gedrag niet had veranderd.

Voor de introductie van de nieuwe heffing had 11 procent te kennen van plan zijn om met de consumptie van suikerhoudende dranken te willen stoppen. Uiteindelijk is echter slechts 1 procent daadwerkelijk met het verbruik opgehouden.

Minder suiker

Het aantal klanten dat aangaf dranken met hoge suikergehaltes te zullen blijven kopen, was in juni zelfs gestegen tot 44 procent, tegenover 31 procent in februari.

“Hoewel er ogenschijnlijk weinig is veranderd in het gedrag van het publiek, is toch het bewustzijn over de problematiek toegenomen,” aldus Aylin Ceylan, shopping-analyst van Nielsen. “Bovendien hebben ook de fabrikanten actie ondernomen. Onder meer bij suikerhoudende dranken en ontbijtgranen is het gemiddelde suikergehalte al gevoelig afgenomen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20