Premier Singapore: “Regels expats zullen verder worden aangescherpt”

Singapore gaat de beperkingen voor buitenlandse werknemers aanscherpen. Dat heeft Lee Hsien Loong, premier van de Aziatische stadstaat, aangekondigd. Met die woorden hoopt hij het ongenoegen van lokale werknemers, die van mening zijn ten opzichte van buitenlandse arbeidskrachten achteruitgesteld te worden, te kunnen wegnemen.

De premier stelde daarbij dat zijn regering de visumcriteria voor expats verder zou verscherpen, de salarissen van de arbeiders met een laag inkomen zou verhogen en de bedrijven met discutabele wervingpraktijken ter verantwoording zal roepen.

Verkiezingen

“We moeten dit probleem erkennen”, betoogde Lee. “Alleen op die manier kan Singapore een open economie blijven en zijn groei en vooruitgang beschermen.” Buitenlandse arbeidskrachten vormden bij de verkiezingen in juli vorig jaar een cruciaal onderwerp. Bij de bevolking van de stadstaat heerst immers een algemeen gevoel dat lokale sollicitanten bij vacatures op oneerlijke praktijken botsen.

Bovendien wordt erop gewezen dat lokale werknemers zich nog altijd met een inferieure verloning tevreden moeten stellen, terwijl ze tegelijkertijd met constant stijgende kosten en de impact van de coronapandemie – die tot de grootste economische malaise uit de geschiedenis van Singapore heeft geleid – moeten afrekenen.

Die wrevel zorgde ervoor dat de regerende People’s Action Party met de slechtste verkiezingsuitslag uit zijn geschiedenis te maken kreeg. Een maand later verhoogde de regering al de vereiste normen voor buitenlandse werknemers in leidinggevende of gespecialiseerde functies en expats in de financiële dienstverlening.

Lee erkende dat er vaak klachten waren over de wervingspraktijken in de technologiesector en de financiële wereld. Hij voegde er echter wel aan toe dat deze bedrijven vooral regionaal en mondiaal gericht zijn en dat de gevraagde vaardigheden vaak moeilijk te vinden zijn.

“Indien we die bedrijven niet hadden toegestaan de nodige expats in te voeren, zouden zij zich niet in Singapore hebben gevestigd en zou ook de lokale bevolking een aantal kansen minder op de arbeidsmarkt hebben gehad,” wierp de premier op.

Tribunaal

Toch zal volgens Lee het wervingsgedrag van de bedrijven strikter worden opgevolgd, waarbij inbreuken voor een nieuw tribunaal zullen kunnen worden gebracht. Naast discriminatie op het gebied van geslacht, religie of ras, zullen daarbij volgens de premier ook procedures op basis van nationaliteit kunnen worden gestart.

Lee kondigde tevens een aantal andere maatregelen aan om hogere salarissen voor de Singaporezen te garanderen. “Bedrijven die buitenlanders in dienst hebben, zullen hun lokale werknemers een beginsalaris van minstens 1.400 Singaporese dollar (882 euro) per maand moeten betalen”, voerde hij aan.

De premier gaf verder te kennen dat de overheid een grotere bescherming moet bieden aan groepen laagbetaalde werknemers die sinds het begin van de pandemie een belangrijk deel van de economie – als maaltijdbezorger, schoonmaker of beveiligingspersoneel – op peil hebben helpen houden.

Die laagbetaalde werknemers kunnen in Singapore rekenen op steun van de overheid. Dit systeem kost het land ongeveer 850 miljoen Singaporese dollar per jaar, maar dat budget zal over een periode van twee jaar tot 1,1 miljard dollar worden opgevoerd.

Lee wierp daarbij wel op zich zorgen te maken over de verloning van de medewerkers van maaltijdbezorgers zoals Foodpanda, Grab en Deliveroo. “Zij hebben geen arbeidscontract en genieten geen enkele bescherming”, voerde hij aan.

“Met hun bescheiden inkomen is het bijzonder moeilijk om huisvesting, gezondheidszorg en pensioen te betalen. Aangezien deze sector een duidelijke uitbreiding kent, zal ook het probleem blijven groeien. De overheid moet daarom bekijken op welke manier dit knelpunt kan worden aangepakt en aan deze werknemers een veiliger toekomst kan worden geboden.”

(bzg)

Meer